Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogisk planering åk 7-9

Skapad 2020-10-06 08:55 i Modersmålsundervisningen Lunds för- och grundskolor
Grundskola F Modersmål
Modersmålet spelar stor roll för de nyanlända elevernas kunskapsutveckling. Om man kan sitt modersmål bra är det enklare att överföra ord/begrepp på modersmålet till andra språk. Man kan säga att modersmål är en brunn/källa till nya språk. Andraspråkselever som får studiehandledning på modersmål får större möjlighet att nå sina kunskapsmål i olika skolämnen.

Innehåll

Pedagogisk planering i modersmål polska 7 – 9

 

Modersmålet spelar stor roll för de nyanlända elevernas kunskapsutveckling.  Om man kan sitt modersmål bra är det enklare att överföra ord/begrepp på modersmålet till andra språk. Man kan säga att modersmål är en brunn/källa till nya språk. Andraspråkselever som får studiehandledning på modersmål får större möjlighet att nå sina kunskapsmål i olika skolämnen.

 

Innehåll

 

Centrala innehåll i årskurs 7 – 9 som ska genomföra bestå av;

 

·       Läsa och skriva

 

·       Tala, lyssna och samtala

 

·       Berättande texter och sakprosatexter

 

·       Språkbruk

 

·       Kultur och samhälle

 

Genomförande av målet som koppla till styrdokument/kursplaner lgr 11:

 

·       Läsa en valfri skönlitterär bok för ungdom med minst 200 sidor varje läsår.

 

·       Läsa olika texttyper om olika ämnen t ex sagor, myter, dikter, fakta, osv.

 

·       Skriva sammanfattning av texten och göra presentation med valfri metod.

 

·       Skapa egen saga med hjälp av digitala verktyg

 

·       Skriva reportage om elevernas intresse t ex yrke, kändis, politiker.

 

·       Skriva krönika om vad som hände under en dag i elevens liv

 

·       Skriva faktatext i form av akademiskt skrivande

 

·       Digitala webbverktyg för att skapa egna arbeten t ex tankekarta, affisch, presentation osv.

 

·       Använda ordböcker och andra hjälpmedel som underlättar skrivförmåga

 

·       Muntliga presentationer i olika tema.

 

·       Översättning med en valfri mänsklig förebild från litteratur som berättar om mänskliga förebilder från hela världen.

 

·       Översättning av blad som handlar om Sverige. (finns i olika tema)

 

·       Kultur och samhället i Sverige och hemlandet t ex årstider, klimat, högtider osv.

 

 

 

Olika bedömningar och dokumentation:

 

·       Elever kan förstå och tolka skönlitteraturen de läste genom skriftuppgift, samtala och att göra presentation.

 

·       Elever förstår olika texter som de läst och kan beskriva muntligt och skriftligt.

 

·       Elever förstår hur grammatiken är uppbyggd och kan använda rätt stavning.

 

·       Elever kan använda ord/begrepp i olika syften och i olika texttyper.

 

·       Elever kan skriva i rätt akademisk form.

 

·       Elever förstår hur digitala webverktyg fungerar och kan genomföra arbeten.

 

·       Elever kan söka information om ord/begrepp och grammatisk uppbyggnad från olika medier.

 

·       Elever visar sitt intresse genom att ställa frågor och agerar för att göra klart uppgiften samt har motivation och engagemang i undervisningen.

 

·       Elever förstår hur man söker information på nätet och hur man anger källor till text och referenser.

 

·       Elever gör presentation som är tydlig, väl förberedd och som fungerar förlyssnare.

 

·       Elever kan översätta svenska till modersmålet med rätt ord/begrepp och grammatik.

 

·       Elever kan resonera och jämföra kultur och samhälle mellan hemlandet och Sverige.

 

Utvärdering min undervisning:

 

·       Alla kunskapskrav behandlas

 

·       Hur litteraturer och andra medier fungerar

 

·       Elevers aktivitet, engagemang och motivation i klassrummet

 

·       Hur digitala verktyg fungerade för elevernas nivå

 

·       Dokumentation som stöd för elevernas utveckling och som underlättar betygsättning

 

 

 

 

Modersmålet spelar stor roll för de nyanlända elevernas kunskapsutveckling.  Om man kan sitt modersmål bra är det enklare att överföra ord/begrepp på modersmålet till andra språk. Man kan säga att modersmål är en brunn/källa till nya språk. Andraspråkselever som får studiehandledning på modersmål får större möjlighet att nå sina kunskapsmål i olika skolämnen.

 

Innehåll

 

Centrala innehåll i årskurs 7 – 9 som ska genomföra bestå av;

 

·       Läsa och skriva

 

·       Tala, lyssna och samtala

 

·       Berättande texter och sakprosatexter

 

·       Språkbruk

 

·       Kultur och samhälle

 

Genomförande av målet som koppla till styrdokument/kursplaner lgr 11:

 

·       Läsa en valfri skönlitterär bok för ungdom med minst 200 sidor varje läsår.

 

·       Läsa olika texttyper om olika ämnen t ex sagor, myter, dikter, fakta, osv.

 

·       Skriva sammanfattning av texten och göra presentation med valfri metod.

 

·       Skapa egen saga med hjälp av digitala verktyg

 

·       Skriva reportage om elevernas intresse t ex yrke, kändis, politiker.

 

·       Skriva krönika om vad som hände under en dag i elevens liv

 

·       Skriva faktatext i form av akademiskt skrivande

 

·       Digitala webbverktyg för att skapa egna arbeten t ex tankekarta, affisch, presentation osv.

 

·       Använda ordböcker och andra hjälpmedel som underlättar skrivförmåga

 

·       Muntliga presentationer i olika tema.

 

·       Översättning med en valfri mänsklig förebild från litteratur som berättar om mänskliga förebilder från hela världen.

 

·       Översättning av blad som handlar om Sverige. (finns i olika tema)

 

·       Kultur och samhället i Sverige och hemlandet t ex årstider, klimat, högtider osv.

 

 

 

Olika bedömningar och dokumentation:

 

·       Elever kan förstå och tolka skönlitteraturen de läste genom skriftuppgift, samtala och att göra presentation.

 

·       Elever förstår olika texter som de läst och kan beskriva muntligt och skriftligt.

 

·       Elever förstår hur grammatiken är uppbyggd och kan använda rätt stavning.

 

·       Elever kan använda ord/begrepp i olika syften och i olika texttyper.

 

·       Elever kan skriva i rätt akademisk form.

 

·       Elever förstår hur digitala webverktyg fungerar och kan genomföra arbeten.

 

·       Elever kan söka information om ord/begrepp och grammatisk uppbyggnad från olika medier.

 

·       Elever visar sitt intresse genom att ställa frågor och agerar för att göra klart uppgiften samt har motivation och engagemang i undervisningen.

 

·       Elever förstår hur man söker information på nätet och hur man anger källor till text och referenser.

 

·       Elever gör presentation som är tydlig, väl förberedd och som fungerar förlyssnare.

 

·       Elever kan översätta svenska till modersmålet med rätt ord/begrepp och grammatik.

 

·       Elever kan resonera och jämföra kultur och samhälle mellan hemlandet och Sverige.

 

Utvärdering min undervisning:

 

·       Alla kunskapskrav behandlas

 

·       Hur litteraturer och andra medier fungerar

 

·       Elevers aktivitet, engagemang och motivation i klassrummet

 

·       Hur digitala verktyg fungerade för elevernas nivå

 

·       Dokumentation som stöd för elevernas utveckling och som underlättar betygsättning

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: