Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Argumenterande texter

Skapad 2020-10-06 09:01 i Axonaskolan Grundskolor
Grundskola 8 Svenska
Att kunna argumentera för sin sak, är något du alltid har nytta av, vare sig det gäller att få höjd veckopeng eller att övertyga kompisarna varför just din film är den ni ska välja inför fredagskvällen. Under detta arbetsområde kommer du att få läsa argumenterande texter och träna dig i att argumentera såväl skriftligt som muntligt.

Innehåll

Detta ska du lära dig (syfte):

Syftet med detta arbete är att du ska lära dig...

 1. Att förstå vad som är utmärkande för en argumenterande text och förstå grunderna i retoriken (muntlig argumentation).  
 2. Att förstå hur man själv kan skriva och tala för att påverka andra. 
 3. Att skriva en argumenterande text (t.ex. insändare eller debattartikel)

 

Så här kommer vi att arbeta:

 • Läsa och diskutera olika argumenterande texter.
 • Läsa om retorik samt argumenterande texter/argumenterande tal i läroboken. 
 • Se filmklipp av olika talare och diskutera retoriken hos dessa. 
 • Skriva ett eget argumenterande tal som ska framföras i klassen.  
 • Ha muntliga övningar där ni får öva er i att argumentera.
 • Du skriver en egen argumenterande text. 
 • Du ger respons på kamraters tal/texter. 

 

Så här kommer pedagogen att bedöma dig:

Ni kommer främst att visa era kunskaper genom:

 • att du får ge respons på kamraternas tal 
 • att du skriver en argumenterande text (insändare, svar på insändare, debattartikel)

Uppgifter

 • Debattartikel

 • Lämna in ditt renskrivna svar på din insändare (9/10 -2020)

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv

Matriser

Sv
Att argumentera för sin sak

Rubrik 1

Har ej visat kunskaper/förmågor som når lägsta nivå
E-nivå
C-nivå
A-nivå
Argumenterande text
Insändare och/eller debattartikel
Du kan skriva en argumenterande text där du visar: - viss språklig variation - enkel textbindning - mestadels fungerande anpassning till vad det är för text, språkliga regler/normer och hur en text ska utformas. Den argumenterande texten följer instruktionerna för texttypen och innehåller en ganska tydlig tes och något enkelt argument. Texten hänvisar till en källa även om det inte är helt korrekt utfört.
Du kan skriva en argumenterande text där du visar: - språklig variation - utvecklad textbindning - fungerande anpassning till vad det är för text, språkliga regler/normer och hur en text ska utformas. Den argumenterande texten följer instruktionerna för texttypen och innehåller en tydlig tes och flera argument, varav åtminstone ett av dem är utvecklat. Texten hänvisar till minst en källa på ett ganska fungerande sätt.
Du kan skriva en argumenterande text där du visar: - god språklig variation - välutvecklad textbindning - välfungerande anpassning till vad det är för text, språkliga regler/normer och hur en text ska utformas. Den argumenterande texten följer instruktionerna för texttypen och innehåller en tydlig tes och flera argument, varav några av dem är välutvecklade. Texten hänvisar till flera källor på ett fungerande sätt.
Argumenterande tal
Dessutom kan du förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser, där struktur och innehåll fungerar ganska bra. Du kan oftast anpassa det du framför till syfte, mottagare och sammanhang. Ditt tal har en ganska tydlig struktur, ett begripligt språk och åsikten framgår. Det innehåller något enkelt argument. Du framför ditt tal ganska begripligt och gör ett försök till att vara mindre bunden till ditt manus.
Dessutom kan du förbereda och genomföra mer utvecklade muntliga redogörelser, där struktur och innehåll fungerar. Du kan anpassa det du framför till syfte, mottagare och sammanhang. Ditt tal har en tydlig struktur, ett relativt bra språk och åsikten framgår tydligt. Det innehåller några mer utvecklade argument. Du framför ditt tal så att det är lätt att förstå och är endast delvis bunden till ditt manus.
Dessutom kan du förbereda och genomföra välutvecklade muntliga redogörelser, där struktur och innehåll fungerar väl. Du kan väl anpassa det du framför god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang. Ditt tal har en mycket tydlig struktur, ett välformulerat språk och åsikten framgår tydligt. Det innehåller flera välutvecklade argument. Du framför ditt tal säkert och trovärdigt.
Kamratrespons på talen
Dessutom kan du ge enkla omdömen om talets innehåll, språk och uppbyggnad. Responsen är någorlunda tydlig och ger något enkelt exempel från talet om vad som var bra och vad som kan utvecklas.
Dessutom kan du ge utvecklade omdömen om talets innehåll, språk och uppbyggnad. Responsen är tydlig och ger några specifika exempel från talet om vad som var bra och vad som kan utvecklas.
Dessutom kan du ge välutvecklade och nyanserade omdömen om talets innehåll, språk och uppbyggnad. Responsen är mycket tydlig och ger flera specifika exempel från talet om vad som var bra och vad som kan utvecklas.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: