Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Varken växter eller djur

Skapad 2020-10-06 09:06 i Östervåla skola F-6 Heby
Grundskola 4 – 6 Biologi
Naturvetenskap har sitt ursprung i människans nyfikenhet och behov av att veta mer om sig själv och sin omvärld. Kunskaper i biologi har stor betydelse för samhällsutvecklingen. Med kunskaper om naturen och människan får människor redskap för att påverka sitt eget välbefinnande, men också för att kunna bidra till en hållbar utveckling.

Innehåll

Undervisning: vad, hur, varför?

Vad?

Du kommer att få lära dig om:

 • Andra organismers liv och vilken betydelse kunskaper om detta har, t.ex. för jordbruk och fiske. 
 • Samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön. 
 • Livets utveckling och organismers anpassningar till olika livsmiljöer. 
 • Hur djur, växter och andra organismer kan identifieras, sorterats och grupperas. 

Hur?

Genom att vi tillsammans läser ur läromedlet "Boken om biologi" och går igenom ord och begrepp som är specifika för ämnet så har eleverna goda kunskaper att själva arbeta med frågor till texten i sin egna arbetsbok. Vi tittar på filmer. 

Vi kommer att gå igenom följande moment i läroboken "Boken om biologi":

 • Bakterier är också levande
 • Så här funkar virus
 • Urdjur- en enda cell
 • Gigantiska och pyttesmå alger
 • Ingår svampen i ett nätverk?
 • Hur man gör experiment... där man kan lita på resultatet
 • Med bättre förstoringar tog forskningen fart
 • Lavar kan leva där inget annat liv finns

Varför?

Du ska få möjlighet att utveckla din förmåga/kunskap:

 • att söka information och använda olika källor och resonera om källornas användbarhet.
 • att använda information för att skapa texter med anpassning till sammanhanget.
 • om biologiska sammanhang och använda biologiska begrepp.
 • att beskriva människors beroende av och påverkan på naturen och göra kopplingar till organismers liv och ekologiska samband. 

Slutuppgift

Arbetsområdet avslutas med en gruppuppgift där du och någon klasskamrat tillsammans ska göra ett informationsblad på Pages om antingen svampar, alger, lavar eller bakterier/virus. 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: