Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrott och hälsa grundsärskolan åk 1-6 2020/2021

Skapad 2020-10-06 09:17 i Hertingsskolan Falkenberg
Terminen inleds med bollspel därefter kommer en period av kondition, styrka och terminen avslutas med orientering.
Grundsärskola 1 – 6 Idrott och hälsa
Årsplanering idrott och hälsa. Vi kommer att prova på många olika spel/lekar. Eleverna ska utveckla en god kroppsuppfattning och tilltro till sin egen fysiska förmåga. Vi tränar också på att utveckla samarbetsförmåga och att ha respekt för andra. Vi arbetar med bollspel, konditions- och styrketräning samt orientering. Att känna glädje och utveckla ett intresse för vara fysiskt aktiv är det som ligger i fokus.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Vi  kommer att prova på många olika lekar. Undervisningen ska syfta till att eleverna utvecklar allsidiga rörelseförmågor. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla sin samarbetsförmåga och respekt för andra. Eleverna ska också ges möjlighet utvecklar en god kroppsuppfattning och tilltro till sin egen fysiska förmåga.

Vi kommer även att träna på kartläsning, både inomhus och utomhus. Kondition och styrketräning är centralt under denna period, både teori och praktiska övningar kommer att genomföras.

Bedömning - vad och hur

HUR - Genom observationer och samtal under lektionerna.

Enligt bedömingsmatris.

VAD - Enligt avsnitt förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Undervisning och arbetsformer

Undervisningen genomförs i regel med en samling, uppvärmning och huvudaktiviteten.

Eleverna påverkar undervisningen genom önskemål vad som skall genomföras och genomför delar av uppvärmningen. 

Under lektionerna sker samtal om vad, varför och hur vi genomför de olika aktiviteterna. Något som är centralt i nästan alla lektioner är att öva sammansatta motoriska rörelser, kondition, samspel samt förmågan att läsa skiss/karta.

Hösten

 • Simning
 • Racketspel/bollspel

Våren

 • Kondition/styrka, bollspel
 • Gymnastik
 • Orientering
 • Löpning/Friidrott

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  IDH
 • reflektera över samband mellan rörelse, hälsa och livsstil,
  IDH
 • genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer,
  IDH
 • förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten, och
  IDH
 • använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.
  IDH
 • Centralt innehåll
 • Grovmotoriska grundformer, till exempel stödja, kasta. Deras sammansatta former i redskapsövningar, lekar, danser och rörelser till musik, såväl inomhus som utomhus.
  IDH  1-6
 • Lekar, danser och idrotter och deras regler.
  IDH  1-6
 • Takt och rytm i lekar, danser och rörelser till musik.
  IDH  1-6
 • Rörelser i vatten. Att balansera, flyta och simma i mag- och ryggläge.
  IDH  1-6
 • Samband mellan rörelse, hälsa och livsstil.
  IDH  1-6
 • Klädsel för olika aktiviteter och betydelsen av omklädning och dusch.
  IDH  1-6
 • Förebyggande av skador, till exempel genom uppvärmning.
  IDH  1-6
 • Samtal om upplevelser av olika fysiska aktiviteter.
  IDH  1-6
 • Att orientera sig i närmiljön. Hur man ger och följer vägbeskrivningar.
  IDH  1-6
 • Lekar och rörelseaktiviteter i skiftande natur- och utemiljöer under olika årstider. Allemansrättens grunder.
  IDH  1-6
 • Hänsynstagande och säkerhet i samband med fysiska aktiviteter.
  IDH  1-6
 • Badvett och säkerhet vid vatten, även vintertid. Hur man kan hantera nödsituationer vid vatten med hjälpredskap. Ämnesspecifika begrepp
  IDH  1-6
 • Ord, begrepp och symboler inom ämnet idrott och hälsa för att till exempel samtala om rörelseaktiviteter och utvärdera arbetsprocesser.
  IDH  1-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: