Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matteplanering kapitel 2 Geometri

Skapad 2020-10-06 09:39 i Rödabergsskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 8 Matematik
VI lär oss mer om geometri!

Innehåll

INNEHÅLL/CONTENT

Varje lektion kommer att inledas med en kortare eller längre genomgång.  Alla genomgångar skrivs i sen rosa skrivboken.

Vecka

Sidor

Övrigt

 41

 56 - 59

 

 42

 60 - 65

 

43

 66 - 71

Diagnos

44

LOV

LOV

 45

Röd/Blå-kurs Repetition

 

 46

Röd/Blå-kurs

PROV

 

 


Det viktigaste är att du förstår, inte att du gör alla uppgifter. Varje torsdagslektion kommer jag att kolla så att du ligger i takt med planeringen. Om du ligger efter behöver du arbeta hemma. Det är läxa att ligga i takt med planeringen.
  

MÅL/TARGET

När du arbetar med det här kapitlet får du lära dig att: 

 • beräkna omkrets och area av cirkel och cirkelsektor
 • beräkna volym och begränsningsytans area av en cylinder
 • beräkna volym av spetsiga kroppar och klot
 • omvandla enheter för sträcka, area och volym

Begrepp du behöver:

dimension, längd, sträcka, volym, yta, area, kropp, meter, kvadratmeter, kubikmeter, omkrets, cirkel, diameter, radie, hektar, cirkelbåge, cirkelsektor, basyta, cylinder, mantelyta, begränsningsyta, kon, pyramid, klot

MATERIAL/RESOURCES

Matte Direkt 8 - kapitel 2 

Repetition 6 - 10 sid 263 - 267

"Nyckeln" (Orangeaboken)

Delavstämning via Diagnos

Filmgenomgångar:

 

BEDÖMNING/ASSESSMENT

Resonerar under gemensamma arbetsuppgifter.

Prov på kapitlet.

Prov på de 4 räknesätten

 

Uppgifter

 • Läxa: arbeta tom sid 65

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Reella tal och deras egenskaper samt deras användning i vardagliga och matematiska situationer.
  Ma  7-9
 • Centrala metoder för beräkningar med tal i bråk- och decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digital teknik. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  7-9
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga och matematiska situationer och inom andra ämnesområden.
  Ma  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: