Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sofia skola 20/21 9a Ma kap 2 Samband och förändring

Skapad 2020-10-06 09:26 i Sofia skola Stockholm Grundskolor
Grundskola 9
Den här perioden har vi också muntliga nationella prov.

Innehåll

 

Pedagogisk planering 9a Matematik 2020/2021 Samband och förändring

 

 

 

Syfte

 

Du ska utveckla din förmåga att

 

·       formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder, (PROBLEM)

 

·       använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp, (BEGREPP)

 

·       välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter, (METOD)

 

·       föra och följa matematiska resonemang, (RESONEMANG)

 

·       använda matematiska uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar,

 

·       beräkningar och slutsatser. (KOMMUNIKATION)

 

 

 

Centralt innehåll

 

·       Reella tal och deras egenskaper samt användning i vardagliga och matematiska situationer,

 

·       Centrala metoder för beräkningar med tal i decimalform vid överslagsberäkning, huvudräkning samt vid beräkningar med digital teknik.

 

·       Innebörden av variabelbegreppet och dess användning i algebraiska uttryck formler och ekvationer.

 

·       Algebraiska uttryck, formler och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven.

 

·       Metoder för ekvationslösning.

 

 

 

Begrepp:

 

· variabel                                      · linjär funktion                            · procent           

 

· funktion                                     · proportionalitet · förändringsfaktor

 

· graf                                           · räta linjens ekvation                    · procentuell förändring                                    

 

                                                     Veckoplanering

Vecka

Moment

Sidor

Uppgifter att räkna

Räkna minst en nivå.

Börja på nivå 2

Övrigt

Nivå 1

Nivå 2

Nivå 3

42

2.1 Vad är en funktion

2.2 Linjära funktioner

56-61

62-66

 

 

 

Vi över på muntliga prov på halvklass.

43

2.3 Räta linjens ekvation

 

67-72

 

 

 

 

Vi över på muntliga prov på halvklass.

45

2.4 Procentuell förändring

2.5 Upprepad procentuell förändring

74-77

78-81

 

 

 

Under v. 45-50 genomförs muntliga Np i grupper om 4.

46

Kapiteltest/Begreppstest

Basläger/Hög höjd

84-85

86-89/

90-91

 

 

 

 

47

Kapiteltest/Begreppstest

Basläger/Hög höjd

86-89/

90-91

 

 

 

 

48

Bedömningsuppgift

Basläger/Hög höjd

83

86-89/

90-91

 

Läs på inför prov

49

Prov 1

 

 

 

50

Prov 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: