Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Konstruktioner

Skapad 2020-10-06 09:28 i Valhallaskolan Halmstad
Grundskola 4 – 6 Teknik
Vi kommer under v.42-44 att bygga ballongbilar. Ni ska bygga ett fordon av mjölkkartonger som drivs med hjälp av en ballong.

Innehåll

SYFTE - VAD ska du lära dig och VARFÖR?

 • Genom undervisningen i ämnet teknik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar.
  Kunna använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer.
 •  
  Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar intresse för teknik och förmåga att ta sig an tekniska utmaningar på ett medvetet och innovativt sätt.
  Eleverna ska även ges förutsättningar att utveckla egna tekniska idéer och lösningar.
   

 

 

BEGREPP


Friktion
- en motriktad kraft

Överföring - kraften från ballongen överförs till hjulen på bilen så bilen rör sig framåt

Rörelseenergi - energiform hos föremål i rörelse.

 

ARBETSSÄTT - HUR ska du lära dig?

Du kommer att få göra en ritning till din bil och därefter bygga den.

Du kommer också att utvärdera hur bygget gick och vad du skulle förbättra/förändra ill nästa gång.

 

BEDÖMNING - HUR visar du vad du lärt dig?

Se matris.

 

  

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Vardagliga föremål som består av rörliga delar och hur de rörliga delarna är sammanfogade med hjälp av olika mekanismer för att överföra och förstärka krafter.
  Tk  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska eller digitala modeller.
  Tk  E 6
 • Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
  Tk  E 6
 • Eleven gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.
  Tk  E 6

Matriser

Tk
Kunskapskrav Teknik årskurs 6

Kunskapskrav för betyg i slutet av årskurs 6

E
Du kan bygga och förbättra väldigt enkla tekniska saker. Du testar på ett ganska bra sätt att lösa problem och gör enkla fysiska eller digitala modeller.
Du kan visa på ett enkelt sätt med skisser, modeller eller texter hur du ska arbeta. Du visar på ett ganska bra sätt hur du tänkt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: