Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik HT2020

Skapad 2020-10-06 09:51 i Kristinebergskolan Oskarshamn
Grundskola 5 Matematik
Vi kommer att arbeta med nya boken "Koll på Matematik". Under lektionerna får du en möjlighet att utveckla dina kunskaper och förmågor i matematik. Du kommer att få tillfällen att tänka själv och resonera tillsammans med andra.

Innehåll

Kursplan i ämnet matematik

Syftet med arbetsområdet och undervisningen är:
Se nedan, "Kopplingar till läroplanen" samt "Syfte".

Delar ur det centrala innehållet som fokuseras på under arbetsområdet är: 
Se nedan, "Centralt innehåll".

 

Arbetssätt och undervisning

Vi kommer att arbeta med

De fem förmågorna:

Problemlösning - att du kan välja rätt strategi för att lösa problemet.

Metod - att du kan utföra beräkningar och lösa rutinuppgifter.

Begrepp - att du kan förstå och använda matematiskt språk.

Kommunikation - att du kan redovisa dina beräkningar och svar genom att prata eller skriva.

Resonemang - att du kan motivera ditt svar och kunna använda uppgiften i andra sammanhang.

Kap. 1 Tal i decimalform

 • Positionssystemet för tal i decimalform.
 • Placera ut decimaltal på tallinjen.
 • Jämföra och storleksordna tal i decimalform.

 

2. Längd, area & symmetri

 • Mäta längd och jämföra längd i decimalform.
 • Omvandla längdenheter.
 • Olika slags trianglar.
 • Beräkna triangelns area.
 • Beräkna en sammansatt figurs area.
 • Symmetri.

 

3. Tal i bråkform och decimalform

 • Tal i bråkform.
 • Räkna ut del av antal.
 • Jämföra tal i bråkform.
 • Samband mellan tal i bråkform och decimalform.

 

4. Koordinatsystem och proportionalitet

 • Negativa tal.
 • Koordinatsystem.
 • Proportionella samband.
 • Proportionalitet som graf.

 

5. Beräkningar decimaltal och problemlösning

 • Huvudräkning med tal i decimalform.
 • Överslagsräkning med tal i decimalform.
 • Skriftliga räknemetoder med tal i decimalform.
 • Olika problemlösningsmetoder.
 • Formulera egna problem.

 

Visa vad du lärt dig

 • Genom att vara aktiv vid genomgångar och repetitionstillfällen.
 • Genom att visa vad du kan på test (diagnoser och prov).

 

Tidsram

Under årskurs 5, där vi arbetar med varje kapitel i cirka 4 veckor.

 

Bedömning

Din utveckling i matematik bedöms löpande under hela läsåret. Dels genom tester efter varje kapitel. Dels genom att jag skaffar mig en uppfattning om dina kunskaper på lektionerna via genomgångar, det som du arbetar med och diagnoser. I slutet av höst- och vårterminen gör jag en samlad bedömning för respektive termin kring det som vi arbetat med.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Rationella tal och deras egenskaper.
  Ma  4-6
 • Positionssystemet för tal i decimalform.
  Ma  4-6
 • Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Grundläggande geometriska objekt däribland polygoner, cirklar, klot, koner, cylindrar, pyramider och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  4-6
 • Konstruktion av geometriska objekt, såväl med som utan digitala verktyg. Skala och dess användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Symmetri i vardagen, i konsten och i naturen samt hur symmetri kan konstrueras.
  Ma  4-6
 • Metoder för hur omkrets och area hos olika tvådimensionella geometriska figurer kan bestämmas och uppskattas.
  Ma  4-6
 • Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.
  Ma  4-6
 • Proportionalitet och procent samt deras samband.
  Ma  4-6
 • Grafer för att uttrycka olika typer av proportionella samband vid enkla undersökningar.
  Ma  4-6
 • Koordinatsystem och strategier för gradering av koordinataxlar.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  Ma  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: