Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sex och samlevnad ÅK 8

Skapad 2020-10-06 09:55 i Svensgårdsskolan Helsingborg
Grundskola 8 Biologi
Vi ska nu behandla området "Sex och Samlevnad", respekt och förståelse för de regler och lagar som gäller. Vi lär känna vår kropp lite bättre och vi fungerar i samvaro med andra. Vi kommer att arbeta med ett grupparbete som vi redovisar inför klassen, vi kommer att samtala, diskutera, se film och det slutförs med ett prov i ämnet.

Innehåll

Förankring i kursplanen

Förmåga / förmågor, som undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla:

Arbetsbeskrivning


Många frågor rör sig i huvudet på er när ni nu läser detta. Vi kommer att jobba ett par veckor fokuserat i området "sex och samlevnad". Vi kommer att ha genomgångar i både halvklass och helklass (även någon lektion med tjejer och killar var för sig). Jag kommer att ge ett arbetsområde att jobba vidare från. Genom att diskutera dessa frågor i mindre grupper kommer du få tillfälle att ställa frågor. Det ska vara ett tolerant klimat i klassrummet och inga frågor är för pinsamma eller dumma att fråga. 
Vi kommer att se filmer som handlar om sex och samlevnad. Där kommer du att få ytterligare än dimension än den som jag kan ge dig. Genom att arbeta med grupparbete och att skriva om sex och samlevnad kommer du att fördjupa dig inom ämnet men även få chansen att visa dina kunskaper inom ämnet svenska. Du kommer även att få jobba med källkritik och utveckla dina skriftliga förmågor. 

Bedömning

Det som ligger till grund för betygssättning är följande:

- Redovisning inför klassen
- Diskussioner i klassrummet. 
- Skriftliga inlämningsuppgifter
- Hur du använder dig utav olika källor och hur källkritisk du är. 
- Hur du genomför dina uppgifter. 
- Hur du använder dig av de kunskaper som du inhämtat under perioden. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Människans sexualitet och reproduktion samt frågor om identitet, jämställdhet, relationer, kärlek och ansvar. Metoder för att förebygga sexuellt överförbara sjukdomar och oönskade graviditeter på individnivå, på global nivå och i ett historiskt perspektiv.
  Bi  7-9
 • Fältstudier, experiment och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
  Bi  7-9
 • Källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i olika källor och samhällsdiskussioner med koppling till biologi, såväl i digitala som i andra medier.
  Bi  7-9

Matriser

Bi
Kunskapsmatris i Biologi

E
C
A
Ta ställning & motivera & redovisa
Förmåga att samtala om och diskutera frågor som rör hälsa och att kunna skilja på fakta och värderingar samt redovisning inför klassen
formulerar ställningstaganden med enkla motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser. Redovisa inför klassen muntligt
formulerar ställningstaganden med utvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser. Redovisa inför klassen muntligt och med Power Point
formulerar ställningstaganden med välutvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser. Redovisa inför klassen muntligt och med Power Point och bilder
Diskussioner
Förmåga att ställa frågor samt framföra och bemöta åsikter och argument
görs på ett sätt som till viss del för diskussionerna framåt.
görs på ett sätt som för diskussionerna framåt.
görs på ett sätt som för diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
Söka information
Förmåga att söka naturvetenskaplig information och använda olika källor
för enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Använda information
Förmåga att använda information i diskussioner, texter och andra framställningar
information används på ett i huvudsak fungerande sätt i diskussioner och för att skapa enkla texter och andra framställningar med viss anpassning till syfte och målgrupp.
information används på ett fungerande sätt i diskussioner och för att skapa utvecklade texter och andra framställningar med relativt god anpassning till syfte och målgrupp.
information används på ett väl fungerande sätt i diskussioner och för att skapa välutvecklade texter och andra framställningar med god anpassning till syfte och målgrupp.
Föra resonemang
Förmåga att föra resonemang om hälsa, sjukdom, sexualitet och ärftlighet och visar då på samband som rör människokroppens byggnad och funktion
kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang och visar då på enkelt identifierbara samband.
kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang och visar då på förhållandevis komplexa samband.
kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang och visar då på komplexa samband.
Naturvetenskapliga upptäckter
Förmåga att beskriva några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
kan ge exempel och beskriva några upptäckter
kan förklara och visa på samband mellan några upptäckter
kan förklara och generalisera kring några upptäckter
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: