Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Argumenterande text

Skapad 2020-10-06 10:04 i Kungsholmens västra gymnasium Stockholm Gymnasieskolor
Gymnasieskola Svenska
Under detta moment skriver du en argumenterande text i form av ett debattinlägg. Du ska även referera till minst en källa.

Matriser

Sve
Argumenterande text

E
C
A
Innehåll och källhantering
Eleven kan skriva argumenterande text där hens ställningstagande framgår. Eleven presenterar även något argument. Eleven kan läsa, reflektera över och göra enkla sammanfattningar av texter samt skriva egna texter som anknyter till det lästa. I sitt arbete värderar och granskar eleven med viss säkerhet källor kritiskt samt tillämpar grundläggande regler för citat- och referatteknik.
Eleven kan skriva argumenterande text där hens ställningstagande tydligt framgår. Eleven presenterar ett par relevanta argument. Argumentationen är som helhet fyllig och fungerande. Eleven kan läsa, reflektera över och göra sammanfattningar av texter samt skriva egna texter som lyfter fram huvudtanken i det lästa. I sitt arbete värderar och granskar eleven med viss säkerhet källor kritiskt samt tillämpar grundläggande regler för citat- och referatteknik.
Eleven kan skriva argumenterande text där hens ställningstagande tydligt framgår. Argumentationen är nyanserad eller bidrar med nya relevanta perspektiv i förhållande till källtexterna. Som helhet är argumentationen välfungerande. Eleven kan läsa, reflektera över och göra sammanfattningar av texter samt skriva egna texter som lyfter fram huvudtanken i det lästa och ger nya, relevanta perspektiv. I sitt arbete värderar och granskar eleven med säkerhet källor kritiskt samt tillämpar grundläggande regler för citat- och referatteknik.
Disposition och sammanhang
Texten är sammanhängande och begriplig.
Texten är sammanhängande och begriplig. Dispositionen i den skriftliga framställningen är tydligt urskiljbar.
Texten är är sammanhängande, begriplig och väldisponerad. Dispositionen i den skriftliga framställningen är tydligt urskiljbar.
Språk och stil
Eleven kan i huvudsak följa skriftspråkets normer för språkriktighet.
Eleven kan i huvudsak följa skriftspråkets normer för språkriktighet, och språket är varierat och delvis välformulerat.
Eleven kan i huvudsak följa skriftspråkets normer för språkriktighet, och språket är varierat och innehåller goda formuleringar.
Mottagar- och situationsanpassning
Texten är till viss del anpassad till syfte, mottagare och kommunikations­situation.
Texten är anpassad till syfte, mottagare och kommunikationssituation.
Texten är anpassad till syfte, mottagare och kommunikationssituation.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: