Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska åk 4: Fokus på läsning

Skapad 2020-10-06 10:00 i Getingeskolan Halmstad
Grundskola 4 – 6 Engelska
Läsförståelse. Vi kommer under den här perioden v 41-47 att jobba med alla fyra förmågorna inom engelska (tala, läsa, lyssna och skriva) men fokus kommer även att ligga på läsförståelse och strategier för läsförståelse.

Innehåll

Innehåll

Under de kommande veckorna ska arbeta med :

 • att läsa olika texter med olika svårighetsgrad.
 • att lyssna på klart och tydligt talad engelska men även samtalsengelska som inte är lika strukturerad.
 • olika övningar där vi lär oss att uttrycka sig skriftligt på engelska och blir bekväma med att använda olika typer av fraser när vi kommunicerar.
 • grammatiska regler (så som ordklasser och meningsbyggnader) muntligt och skriftligt inom engelska.
 • att skriva texter om olika ämnen som är välbekanta.
 • gå igenom strategier för läsning.
 • hur man förbättrar sin förmåga att förstå skriven text.

Hur kommer vi att jobba med dessa områden:

 • Vi kommer läsa gemensamt, i små grupper och enskilt.
 • Vi kommer att lära oss tips om hur man lättast förstår texter.
 • Vi kommer att göra hörövningar både förberedda och oförberedda.
 • Vi kommer att jobba med hur man ska klara av att förstå talad engelska på det mest effektiva sättet.
 • Vi kommer att tala i par, i grupp och i hela klassen.
 • Vi kommer att jobba med övningar där du får hjälp med att enkelt uttrycka dig så du gör dig förstådd.
 • Vi kommer att jobba med olika grammatiska övningar enskilt och tillsammans.
 • Skriva texter inom olika arbetsområden.
 • Vi kommer att lära oss strategier för att förstå skrivna texter.
 • Vi kommer att läsa olika texter i olika svårighetsgrader som hjälper dig att lättare förstå texter.

Vad ska du kunna:

 • uttrycka dig muntligt på engelska så mottagare förstår budskapet du försöker framföra.
 • förstå enkelt talad engelska.
 • kunna förstå enkla texter.
 • skriva enkla texter på engelska.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.
  En
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  En  4-6
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, händelser och aktiviteter.
  En  4-6
 • Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där engelska används.
  En  4-6
 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
  En  4-6
 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
  En  4-6
 • Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning efter framställningens form och innehåll.
  En  4-6
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer och stavning samt fasta språkliga uttryck i det språk som eleverna möter.
  En  4-6
 • Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.
  En  4-6
 • Hur olika formuleringar används för att inleda och avsluta olika typer av framställningar och samtal.
  En  4-6
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.
  En  4-6
 • Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.
  En  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
  En  E 6
 • För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven välja och använda sig av någon strategi för lyssnande och läsning.
  En  E 6
 • Dessutom kan eleven välja och använda sig av någon strategi som löser problem i och förbättrar interaktionen.
  En  E 6
 • Eleven kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
  En  E 6
 • Eleven kan välja texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt på ett relevant sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion
  En  C 6
 • Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
  En  E 6
 • I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
  En  E 6
 • I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
  En  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: