Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Estetisk verksamhet

Skapad 2020-10-06 10:07 i Lingenässkolan A Kristianstad
Kommunmall som exempel för pedagogisk planering på grundskolan
Grundsärskola 7 – 9 Estetisk verksamhet
Vara delaktig och i stor mån självständig på slöjden. Delta i musiklektion och våga prova att använda rörelser och olika instrument samt prova att framställa bilder på olika sätt.

Innehåll

 

Undervisning

I undervisningen kommer du att:

Ha musik i grupp 1 gång/ vecka där du deltar i att använda instrument och olika rörelser.

Framställa olika produkter inom syslöjd.

Ha slöjd 1 gång/ vecka. Få utveckla din förmåga att arbeta mer självständigt. 

Ha bildlektion där du ska prova att skapa fritt genom att personal visar olika material som du kan använda i ditt skapande.

Ha lektioner där du arbetar med olika tekniker samt hur dessa kan utveckla bilder.

På någon bildlektion skapa med återanvända material. 

Bedömning

Undervisningen ska lära dig att:

Delta i att spela på instrument.

Delta i att välja musik när du har musik och delta i att göra någon rörelse när du har musiklektion.

Följa instruktioner och vara självständig när du har slöjd.

Delta i att skapa fritt när du har bildlektion samt delta i att prova olika tekniker.

Skapa med återanvända material. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • skapa genom bild, musik och slöjd,
  ES
 • välja och använda olika material, tekniker, redskap, verktyg, instrument, ljud och rörelser,
  ES
 • använda ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet.
  ES
 • Centralt innehåll
 • Olika sätt att skapa, till exempel imiterande och fritt.
  ES  1-9
 • Färg, form och struktur, samt deras betydelse för bilders och föremåls uttryck.
  ES  1-9
 • Spel på musik- och rytminstrument.
  ES  1-9
 • Material som kan användas vid framställning av bilder och föremål, Deras kombinationsmöjligheter med varandra och med andra material, till exempel nyproducerade och återanvända material. Hur materialet kan kombineras med digital teknik.
  ES  1-9
 • Verktyg, redskap, instrument och maskiner som kan användas i estetisk verksamhet.
  ES  1-9
 • Bildtekniker, till exempel teckning, målning och modellering.
  ES  1-9
 • Ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet för att till exempel kommunicera om bilder, musik och slöjd och för att utvärdera arbetsprocesser.
  ES  1-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven deltar i att välja och använda material, tekniker, redskap och verktyg i bild- och slöjdarbetet.
  ES   9
 • Eleven deltar också i att välja och använda instrument, ljud och rörelser för att musicera och dramatisera.
  ES   9
 • Eleven identifierar ord, begrepp och symboler på ett i sammanhanget relevant sätt genom att visa igenkännande och samspel.
  ES   9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: