Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Individplanering Barn utforskar ljud och rörelse i naturen

Skapad 2020-10-06 10:14 i Lilla förskolan Unikum Provkommun
Förskola
” Om ni upptäcker det här barnet, kommer ni att upptäcka även er själva på ett annorlunda sätt” Malaguzzi 1992

Innehåll

 

Barn och pedagogers relation till naturvetenskapens språk

Ljud och rörelse fascinerar barn och därför vill se hur barn tar sig an ljud och rörelse i naturen. Vi vill ta vara på och uppmärksamma barns tankar och teorier, skapa lärmiljöer, skapa och utforska det som tar tanken vidare. Vad är undersökningsbart? Vi vill skapa en lärandemiljö som väcker en nyfikenhet för begrepp.

En närvarande och intresserad pedagog ställer genuina frågor, förbinder kunskaps områden och inbjuder till ett gemensamt utforskande av världen. Som medforskande pedagog förutsätts en vilja till fördjupning och vidareutveckling av det kända och okända. I detta ligger också att ödmjukt våga granska både sin egen och varandras roll i verksamheten.

Förskolornas gemensamma Fokusfrågor

Med gemensamma frågeställningar skapar vi ett lärande pedagoger emellan. Alla kan bidra med sina erfarenheter. Det blir ett kreativt samarbete, där den kollegiala fortbildningen finns som en röd tråd under projektets gång.

 • Vilken mångfald av ljud och rörelse utforskar barnen? Vilka naturvetenskapliga begrepp undersöker dem? Hur utmanar vi dem vidare?
 • Vilken betydelse har miljö och material haft?
 • Hur ser vi att intresset för ljud och rörelse , naturvetenskapliga begrepp förändras under projektets gång?
 • Hur har projektet gett barnen nya erfarenheter och kunnande, kan man se att de använder sig av dem andra delar av dagen?
 • Hur kan vi skapa en lärandemiljö så att projektet kan vara levande hela dagen.

Uppgifter

 • Barnens möte med naturen, Projektuppgift Aug/Sept

 • Från start till landning, Projektuppgift Sept/Okt

Kopplingar till läroplanen

 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18
 • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: