Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Elektrokemi & Kemisk energi

Skapad 2020-10-06 10:23 i Svensgårdsskolan Helsingborg
Grundskola 9 Kemi
I ett batteri sker reaktioner där kemisk energi omvandlas till elektrisk energi. Vad finns i ett batteri som ger elektrisk ström? Vad använder vi batterier till? Vad skulle det innebära för dig med en värld utan batterier? Inom vilka branscher ökar användandet av batterier just nu och varför?

Innehåll

Mål

Förutom att du lär dig mer om kemisk-tekniska produkter ska du också få argument att använda när du diskuterar resursanvändning i privatliv och samhälle.

 • Kunna ange några oädla och ädla metaller samt förstå skillnaden mellan dem 
 • Kunna redogöra för vad som sker när atomer av en oädel metall kommer i kontakt med joner av en ädlare metall 
 • Kunna redogöra för hur kemisk energi omvandlas till elektrisk energi i Daniells element 
 • Kunna förklara hur ett brunstensbatteri är uppbyggt 
 • Kunna ge exempel på andra typer av icke uppladdningsbara batterier
 • Kunna redogöra för vad galvanisk korrosion är och hur korrosion kan förhindras
 • Kunna redogöra för hur elektrisk energi omvandlas till kemisk energi vid elektrolys
 • Kunna berätta vad galvanisering är
 • Kunna ge exempel på användning av elektrolys 
 • Kunna ge exempel på uppladdningsbara batterier med blybatteriet som främsta exempel
 • Skaffa en ingående förståelse för varför batterier ska samlas in
 • Kunna berätta mer om de egenskaper som gör den oädla metallen aluminium så speciell

 

 

Tidsram:

v.45-v.50

Läromedel:

PULS Kemi

Diskussionsämnen:
Aktuella ämnen kommer att tas upp och diskuteras löpande under kursen. Kopplas till målen " Aktuella samhällsfrågor som rör kemi" och "Källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i källor och samhällsdiskussioner med koppling till kemi"

Prov:

Vecka 50, 9A den 9 december (onsdag)

Vecka 50, 9B den 10 december (torsdag)

Kapitel: Elektrokemi

 

Bedömning:

Du kommer få möjlighet att visa dina kunskaper genom:

 • ett aktivt deltagande i samtal och diskussioner
 • ett aktivt deltagande i laborationer
 • skrivna labbrapporter
 • läxförhör
 • prov
 • redovisning

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Kemiska föreningar och hur atomer sätts samman till molekyl och jonföreningar genom kemiska reaktioner.
  Ke  7-9
 • Människans användning av energi- och naturresurser lokalt och globalt samt vad det innebär för en hållbar utveckling.
  Ke  7-9
 • Olika faktorer som gör att material, till exempel järn och plast, bryts ner och hur nedbrytning kan förhindras.
  Ke  7-9
 • Aktuella samhällsfrågor som rör kemi.
  Ke  7-9
 • Historiska och nutida upptäckter inom kemiområdet och deras betydelse för världsbild, teknik, miljö, samhälle och människors levnadsvillkor.
  Ke  7-9

Matriser

Ke
Elektrokemi Matris årskurs 9

Har ej ännu behandlats
E - nivå
C - nivå
A - nivå
Samtala och diskutera energi, miljö, hälsa och samhälle.
Du kan diskutera energi, miljö, hälsa och samhälle. Du ser skillnad på fakta och åsikter och motiverar dina åsikter på ett enkelt sätt. Du beskriver några följder som dina åsikter kan leda till.
Du kan diskutera energi, miljö, hälsa och samhälle. Du ser skillnad på fakta och åsikter och motiverar dina åsikter på ett utvecklat sätt. Du beskriver några följder som dina åsikter kan leda till.
Du kan diskutera energi, miljö, hälsa och samhälle. Du ser skillnad på fakta och åsikter och motiverar dina åsikter på ett välutvecklat sätt. Du beskriver några följder som dina åsikter kan leda till.
Ställa frågor och bemöta åsikter.
Du kan ställa frågor, säga vad du tycker och lyssna på vad andra tycker om energi, miljö, hälsa och samhålle så att diskussionerna går framåt på ett ganska bra sätt.
Du kan ställa frågor, säga vad du tycker och lyssna på vad andra tycker om energi, miljö, hälsa och samhålle så att diskussionerna går framåt på ett bra sätt.
Du kan ställa frågor, säga vad du tycker och lyssna på vad andra tycker om energi, miljö, hälsa och samhålle så att diskussionerna går framåt på ett mycket bra sätt.
Källor.
Du kan söka naturvetenskaplig information från olika källor. Du diskuterar på ett enkelt sätt om informationen och källorna är pålitliga och viktiga.
Du kan söka naturvetenskaplig information från olika källor. Du diskuterar på ett utvecklat sätt om informationen och källorna är pålitliga och viktiga.
Du kan söka naturvetenskaplig information från olika källor. Du diskuterar på ett välutvecklat sätt om informationen och källorna är pålitliga och viktiga.
Använda information och skapa texter.
Du kan använda naturvetenskaplig information på ett ganska bra sätt i diskussioner, enkla texter och i andra sätt att redovisa. Du anpassar den på ett ganska bra sätt till budskap och mottagare.
Du kan använda naturvetenskaplig information på ett bra sätt i diskussioner, utvecklade texter och i andra sätt att redovisa. Du anpassar den på ett bra sätt till budskap och mottagare.
Du kan använda naturvetenskaplig information på ett mycket bra sätt i diskussioner, välutvecklade texter och i andra sätt att redovisa. Du anpassar den på ett mycket bra sätt till budskap och mottagare.
Genomföra undersökningar.
Du kan göra undersökningar med hjälp av planeringar. Du hjälper till att komma på enkla frågor och planeringar som fungerar.
Du kan göra undersökningar med hjälp av planeringar. Du kommer på enkla frågor och planeringar som efter någon förbättring fungerar.
Du kan göra undersökningar med hjälp av planeringar. Du kommer på enkla frågor och planeringar som fungerar.
Använda utrustningen.
Du kan använda utrustning på ett säkert sätt som fungerar ganska bra i undersökningar.
Du kan använda utrustning på ett säkert sätt som fungerar bra i undersökningar.
Du kan använda utrustning på ett säkert sätt som fungerar mycket bra i undersökningar.
Jämföra resultat och dra slutsatser.
Du kan jämföra frågot med resultat i en undersökning. Du drar enkla slutsatser som hänger ihop med modeller och teorier i kemin på ett ganska bra sätt.
Du kan jämföra frågot med resultat i en undersökning. Du drar utvecklade slutsatser som hänger ihop med modeller och teorier i kemin på ett bra sätt.
Du kan jämföra frågot med resultat i en undersökning. Du drar välutvecklade slutsatser som hänger ihop med modeller och teorier i kemin på ett mycket bra sätt.
Resultatens rimlighet.
Du kan diskutera på ett enkelt sätt om dina resultat är rimliga. Du hjälper till att ge förslag som kan göra undersökningen bättre.
Du kan diskutera på ett utvecklat sätt om dina resultat är rimliga. Du ger förslag som efter någon förbättring kan göra undersökningen bättre.
Du kan diskutera på ett välutvecklat sätt om dina resultat är rimliga. Du ger förslag som kan göra undersökningen bättre.
Dokumentation.
Du kan visa på ett enkelt sätt hur du gjort och vad du har kommit fram till i undersökningar med hjälp av tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Du kan visa på ett utvecklat sätt hur du gjort och vad du har kommit fram till i undersökningar med hjälp av tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Du kan visa på ett välutvecklat sätt hur du gjort och vad du har kommit fram till i undersökningar med hjälp av tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Begreppskunskaper.
Du har baskunskaper om materia. Du ger exempel och beskriver hur saker hänger ihop i materien. Du använder kemins begrepp, modeller och teorier på ett ganska bra sätt.
Du har goda kunskaper om materia. Du ger exempel och förklarar hur saker hänger ihop i materien på ett utvecklat sätt. Du använder kemins begrepp, modeller och teorier på ett bra sätt.
Du har mycket goda kunskaper om materia. Du ger exempel och förklarar hur saker hänger ihop i materien på ett välutvecklat sätt. Du använder kemins begrepp, modeller och teorier på ett mycket bra sätt.
Resonenmang kemiska samband.
Du kan diskutera på ett enkelt sätt kemiska processer i mark, luft, vatten och levande organismer. Du ger exempel på hur kemiska saker hänger ihop på ett enkelt sätt i naturen.
Du kan diskutera på ett utvecklat sätt kemiska processer i mark, luft, vatten och levande organismer. Du ger exempel på hur kemiska saker hänger ihop på ett utvecklat sätt i naturen.
Du kan diskutera på ett välutvecklat sätt kemiska processer i mark, luft, vatten och levande organismer. Du ger exempel på hur kemiska saker hänger ihop på ett välutvecklat sätt i naturen
Användning i vardagen och samhället.
Du kan undersöka hur kemikalier och kemiska processer används i vardagen och i samhället. Du beskiver hur saker hänger ihop på ett enkelt sätt i kemin. Du ger exempel på energiomvandlingar och materiens kretslopp.
Du kan undersöka hur kemikalier och kemiska processer används i vardagen och i samhället. Du beskiver hur saker hänger ihop på ett utvecklat sätt i kemin. Du ger exempel och förklarar energiomvandlingar och materiens kretslopp på ett bra sätt.
Du kan undersöka hur kemikalier och kemiska processer används i vardagen och i samhället. Du beskiver hur saker hänger ihop på ett välyutvecklat sätt i kemin. Du ger exempel och förklarar energiomvandlingar och materiens kretslopp på ett mycket bra sätt.
Resonemang hållbar utveckling.
Du kan diskutera på ett enkelt sätt hur människan använder energi och naturresurser och hur det påverkar miljön. Du ger exempel på vad man kan göra för att få en hållbar utveckling.
Du kan diskutera på ett utvecklat sätt hur människan använder energi och naturresurser och hur det påverkar miljön. Du ger exempel på vad man kan göra för att få en hållbar utveckling och vilka fördelar och nackdelar det finns med dina exempel.
Du kan diskutera på ett välutvecklat sätt hur människan använder energi och naturresurser och hur det påverkar miljön. Du ger exempel från olika perspektiv på vad man kan göra för att få en hållbar utveckling och vilka fördelar och nackdelar det finns med dina exempel.
Naturvetenskapliga upptäckter.
Du kan ge exempel och beskriva några vetenskapliga upptäckter och på vilka sätt de är viktiga för hur människor lever.
Du kan ge exempel och förklara hur några vetenskapliga upptäckter hänger ihop och på vilka sätt de är viktiga för hur människor lever.
Du kan förklara och komma fram till allmänna slutsatser om några naturvetenskapliga upptäckter och på vilka sätt de är viktiga för hur människor lever.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: