👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tala, läsa och skriva

Skapad 2020-10-06 10:44 i Pilevallskolan F-9 Trelleborg
En planering i ämnet samhällskunskap för elever i åk 5 gällande rättigheter och rättsskipning.
Grundskola 5 Svenska som andraspråk Svenska
Visst är det viktigt att kunna läsa? Att kunna skriva och göra sig förstådd. Att kunna tala för sig och kunna uttrycka sina åsikter. Vi har många intressanta och lärorika lektioner framför oss. Låt oss börja!

Innehåll

 

Tidsplan / Lektionsplanering och arbetssätt

Vi kommer att arbeta med detta tema under vecka 34- 43

 

Vi kommer att:

 • utgå ifrån läroboken Klara svenskan
 • läsa texter enskilt, i lärpar och gemensamt.
 • arbeta med texttypen Argumenterande texter och analysera hur dessa byggs upp. Målet är att du ska skriva en egen text utifrån given rubrik.
 • arbeta med skrivregler och interpunktion. Dessutom ska vi arbeta med talstreck och lära oss hur man skriver direkt tal i texter.
 • läsa och lyssna på böcker på Inläsningstjänst.
 • ha läsläxa och gemensamma uppgifter kopplade till Skuggan och det mystiska dokumentet. 
 • samtala och lära oss hur man för samtal vidare.

 

 

 

Bedömning

Du kommer att bedömas i det du gör på lektionerna, både skriftligt och muntligt. Ditt arbete med att skriva argumenterande texter kommer att avslutas med att du ska skriva en egen text utifrån given rubrik.

 

Begreppslista
argument, åsikt, inledning, avslutning, rubrik, bindeord, uppmaning, 

 

SSA-mål
En journalist skriver texter och får dessa publicerade i tidskrifter och digitala medier. Efter vårt arbete ska du känna till yrket journalist, författare, illustratör och bibliotekarie.

Digitala mål
Du ska veta hur man loggar in på Inläsningstjänst, hur man ändrar hastighet samt hur man laddar ner böcker.

 

 

 

 

 

 

 

Matriser

Sv SvA
Tala, läsa och skriva

Insats krävs
Grundläggande kunskaper
Utvecklade kunskaper
Välutvecklade kunskaper
Läsförståelse
Jag förstår olika sorters texter och och kan svara på frågor om texten. Jag sammanfattar texten.
 • Sv  E 6
 • Sv  C 6
 • Sv  A 6
Jag säger eller skriver svar på frågor "på raden". Mina sammanfattningar är enkla och kronologiska.
Jag säger eller skriver svar på frågor "mellan raderna". Mina sammanfattningar är utvecklade.
Mina sammanfattningar är välutvecklade och har god koppling till sammanhanget..
Budskap och upplevelse
Jag tolkar texters budskap och beskriver min upplevelse av det jag läst.
 • Sv  E 6
 • Sv  C 6
 • Sv  A 6
Mina resonemang är enkla och jag beskriver min upplevelse av läsningen på enkelt sätt.
Mina resonemang är underbyggda och jag beskriver min upplevelse av läsningen på ett utvecklat sätt.
Mina resonemang är välutvecklade och väl underbyggda och jag beskriver min upplevelse av läsningen på ett välutvecklat sätt.
Skriva texter
Jag skriver argumenterande texter med tydlig åsikt och flera argument. Min text innehåller bindeord, t ex: för det första, för det andra, dessutom, ytterligare, som avslutningsvis.
 • Sv  A 6
Jag skriver en åsikt som beskriver innehållet. Min text har en enkel röd tråd.
Jag skriver en åsikt som sammanfattar innehållet. Min text innehåller ett par bindeord.
Jag skriver en åsikt som sammanfattar innehållet mycket bra. Min text har en tydlig röd tråd, är lätt att följa, utvecklad och sammanhängande. Min text har flera bindeord.
Skrivregler
Jag skriver meningar med stor bokstav, punkter, frågetecken och utropstecken. Jag stavar korrekt.
 • Sv  E 6
 • Sv  C 6
 • Sv  A 6
Jag skriver meningar med stor bokstav och punkter. Jag stavar med viss säkerhet.
Jag skriver meningar med stor bokstav, punkter, frågetecken och utropstecken. Jag stavar relativt rätt och använder mig av dubbelteckning.
Jag skriver meningar med stor bokstav, punkter, frågetecken och utropstecken. Jag stavar mestadels rätt.
Samtala
Jag samtalar och ställer frågor som fördjupar och breddar samtalet.
 • Sv  A 6
Jag samtalar på ett enkelt sätt. Jag ställer någon fråga och framför på ett enkelt sätt mina egna åsikter.
Jag samtalar på ett utvecklat sätt. Jag ställer flera frågor och framför mina åsikter, så att samtalet antingen fördjupas eller breddas.
Jag samtalar på ett välutvecklat sätt. Jag ställer flera frågor och samtalet fördjupas och breddas.
Våra nordiska språk
Jag gör jämförelser mellan språken i Norden.
 • Sv  E 6
gör jämförelser mellan olika nordiska språk och beskriver likheter och skillnader mellan språken.