Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Naturkunskap 1a1

Skapad 2020-10-06 10:57 i Staffangymnasiet Hälsinglands utbildningsförbund, GY
Gymnasieskola Naturkunskap
Hur behandlas de stora frågorna utifrån ett naturvetenskapligt förhållningssätt? I naturkunskapskurserna far du kunskaper som kan användas i både yrkesliv och vardagsnära situationer. Du utvecklar även din förmåga att kritiskt värdera och ta ställning i frågor som har ett naturvetenskapligt innehåll. I en föränderlig värld är detta viktiga förmågor om du ska kunna möta, förstå och påverka din samtid där dina personliga val och ställningstaganden spelar en allt större roll. De högre kurserna i naturkunskap ger dessutom särskild behörighet till utbildningar för ett yrkesliv inom bland annat arkitektur, naturresurser, omsorg och vård

Innehåll

Det centrala innehållet i denna 50 - poängskurs finns att läsa på skolverkets hemsida. Här följer en kort sammanfattning över de olika momenten:

Ekologi:

* Veta vad som menas med biologisk mångfald och betydelsen därav.

* Förstå vad som menas med ekosystemets bärkraft

* Inser risker med att flytta arter till nya områden

* Känna till begrepp som näringskedja, näringsväv och energipyramid

* Förstå vikten av en hållbar utveckling vad gäller konsumtion, resursfördelning, mänskliga rättigheter och jämställdhet.

Energi:

 * Ha förståelse för hur livsstil och konsumtion påverkar såväl närmiljön som miljön i ett globalt perspektiv.

 * Känna till begrepp som energiformer, energiomvandlingar, verkningsgrad och energikällor.

 * Vara väl förtrogen med vad som menas med förnyelsebara energikällor, biobränslen och fossila bränslen.

 * Införstådd med växthuseffektens orsak samt påverkan på jordens klimat.

 * Ha kännedom om avtal och ekonomiska styrmedel som har till syfte att begränsa växthusgaserna.

Kropp, hälsa och sexualitet:

 * Kunskap om människans könsorgan, menstruationscykel, könshormoner, arv samt könssjukdomar.

 * Ha insikt i normer angående sex och samliv samt förstå var gränsen går för att klassas som sexuellt övergrepp.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: