👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Texter för olika syften

Skapad 2020-10-06 11:26 i Dunkers Skola Stiftelsen Dunkers
Ett arbete med att läsa, analysera och skriva olika typer av texter.
Grundskola 6 Svenska
Vi ska läsa och arbeta med olika sorters texter som har skrivits med olika syfte. Du ska lära känna skillnaderna mellan bl.a. instruktioner, biografier, återberättande texter, fakta texter, skönlitterära texter, och dagboksskrivning mm.

Innehåll

Vi arbetar med Zick-Zack och med egenhändigt skrivna texter.

Syfte

Arbetet är baserat på dessa syften från kursplanerna.

Genom undervisningen i ämnet t.ex. svenska ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att...

 

Dina mål i svenska

 • du ska känna till olika texttyper.
 • du ska kunna förklara vad som kännetecknar de olika texttyperna och när de används.
 • du ska kunna läsa de olika texttyperna och förstå innehållet, svara på frågor där svaret finns i texten men också frågor där du måste läsa mellan raderna och dra egna slutsatser.
 • du ska använda dig av ett varierat språk när du skriver.
 • du ska använda dig av grundläggande regler för stavning och skiljetecken.
 • du ska kunna ge respons till dina kamrater och utveckla dina egna texter utifrån den respons du får.
 • du ska kunna förstärka innehållet i en del av dina texter genom att lägga till bilder.

Undervisning

Vi kommer att läsa olika typer av texter där du ska plocka ut kännetecken för de olika typerna av text. Vi kommer att arbeta med att beskriva dem och läsa exempel av de olika texttyperna . Vi kommer att arbeta med läsförståelse till olika typer av texter, där du kommer att få svara på både direkta frågor kring texters innehåll och även frågor som kräver att du läser mellan raderna och drar egna slutsatser. Slutligen ska vi också till viss del skriva egna texter av de typer vi jobbat med.

Bedömning

Detta bedömer jag

 • att du känner till och kan namnge de olika texttyperna vi har jobbat med 
 • att du kan förklara vad som kännetecknar de olika texttyperna
 • din förmåga att läsa de olika texttyperna och förstå innehållet, svara på frågor där svaret finns i texten men också frågor där du måste läsa mellan raderna och dra egna slutsatser.
 • din förmåga att använda dig av ett varierat språk som passar in på de olika texttyperna 
 • din förmåga att använda dig av grundläggande regler för stavning och skiljetecken
 • din förmåga att utveckla dina egna texter utifrån den respons du får
 • din förmåga att förstärka innehållet i dina texter med hjälp av bilder när så behövs

Centralt innehåll

Innehållet i undervisningen utgår från följande centrala innehåll från kursplanerna.

Läsa och skriva

Berättande texter och sakprosatexter

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
  Sv  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6