👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Holes - writing assignment

Skapad 2020-10-06 12:20 i Forssaklackskolan Borlänge
Grundskola 8 – 9 Engelska
You have now read the book "Holes" by Louis Sachar and you are going to do a writing assignment. You get to choose between two different types of texts to show your understanding of the book.

Innehåll

Writing assignment: 

You are going to write a text to show your understanding of the book "Holes", by Louis Sachar.

 

Contents:

Choose between ONE of these texts to write about:

1.

You have become an inmate at Camp Green Lake. Explain why you have ended up at the camp and what you experience there. Remember to include Stanley's story into your own, to show your understanding of the book.

2. 

You are going to be either Stanley or Zero and tell your story after running away from camp. You begin with the situation when you escape and write about things that you experience all the way to the end of the book. Begin your text with "I am", followed by your person's name.

 

Tips:

Make this story to your own. You are the actual person you have chosen. Why are you at Camp Green Lake? Describe people around you in the situations you write about. What do you think of them and why? What does it look like indoors or outdoors where you are? What can you see, hear, smell, touch or taste? Describe your feelings when doing things. What is your relation to the others at camp?

 

Grading:

Your text will be graded according to the criteria in the matrix.

Uppgifter

 • Holes - writing assignment

 • Holes - writing assignment

 • Holes - writing assignment

Matriser

En
Holes - writing assignment

Writing assignment

Du är inte där ännu...
E
C
A
Använda material i egen produktion
Du visar genom din text att du har förstått hur personen har upplevt händelser i boken, eller så visar du genom din text någon situation som inte berättas i boken, men som personen har varit med om och som passar in i bokens handling.
 • En
 • En  7-9
 • En  7-9
Du kan inte välja texter ur olika medier eller använda textmaterial i din egen produktion (skrivna text).
Du kan välja texter från olika medier samt med viss relevans använda det valda materialet i din egen produktion (skrivna text).
Du kan välja texter från olika medier samt på ett relevant sätt använda det valda materialet i din egen produktion (skrivna text).
Du kan välja texter från olika medier samt på ett relevant och effektivt sätt använda det valda materialet i din egen produktion (skrivna text).
Välja och använda strategi för läsning
Du har under läspassen kunnat använda dig av olika sätt för att förstå det du läser, t ex genom att använda ordbok på nätet, fråga kamrater mm. Dina strategier har ökat din läsförståelse, vilket märks i användandet av ämnesspecifika ord i din text.
 • En
 • En  7-9
Du kan inte underlätta din förståelse av innehållet och har svårt att förstå det du läser.
För att underlätta din förståelse av innehållet i texterna kan du välja och använda dig av någon strategi för läsning.
För att underlätta din förståelse av innehållet i texterna kan du i viss utsträckning välja och använda dig av någon strategi för läsning.
För att underlätta din förståelse av innehållet i texterna kan du i viss utsträckning välja och använda dig av någon strategi för läsning.
Redogöra innehållet
Du visar att du har förstått bokens handling och personernas agerande genom att återge en eller flera episoder utifrån din valda persons synvinkel.
 • En
 • En  7-9
 • En  7-9
 • En  7-9
Du visar inte att du har förstått det du har läst och du kan inte översiktligt redogöra för eller kommentera innehåll och detaljer. Du kan inte med godtagbart resultat redogöra för händelser i boken.
Du visar din förståelse genom att översiktligt redogöra för och kommentera innehåll och detaljer samt med godtagbart resultat redogöra för händelser i boken.
Du visar din förståelse genom att välgrundat redogöra för och kommentera innehåll och detaljer samt med tillfredsställande resultat redogöra för händelser i boken.
Du visar din förståelse genom att välgrundat och nyanserat redogöra för och kommentera innehåll och detaljer samt med gott resultat redogöra för händelser i boken.
Formulera sig i skrift
Du visar att du kan skriva en text, där innehållet framgår tydligt och det finns en röd tråd i berättelsen.
 • En
 • En  7-9
I skriftliga framställningar i olika genrer kan du inte formulera dig enkelt, begripligt eller relativt sammanhängande.
I skriftliga framställningar i olika genrer kan du formulera dig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.
I skriftliga framställningar i olika genrer kan du formulera dig relativt varierande, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
I skriftliga framställningar i olika genrer kan du formulera dig relativt varierande, tydligt och sammanhängande.