Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vatten och luft

Skapad 2020-10-06 12:28 i Oxledsskolan Partille
Atomer, molekyler, grundämne Ämnens faser och fasövergångar Vattnets egenskaper och sammansättning. Vattnets kretslopp. Luftens egenskaper och sammansättning. Luftföroreningar.
Grundskola 4 Kemi
Överallt omkring oss finns det luft. Men vad är luft? Luft, som det mesta i vår värld, består av små byggstenar som kallas atomer... Vi kan inte leva utan vatten! Men hur får jag vatten i min kran och vad händer när jag spolar?

Innehåll

Vad?

Vi kommer att lära oss om:

 • atomer och molekyler.
 • att ämnen kan finnas i fast form, flytande form och gasform
 • vad vatten är (H2O), var det finns och att vattnet är viktigt för allt levande 
 • vattnets kretslopp och tre former/faser
 • vattnets ytspänning
 • vattnets väg från sjö till våra hem och tillbaka till naturen
 • att det är brist på rent sötvatten i vissa länder 
 • att luft finns, väger, tar plats och kan trycka.
 • att luft är en blandning av gaser.
 • luftföroreningar.
 • hur man beskriver och förklarar.
 • hur man gör undersökningar och dokumenterar undersökningar.
Ord och begrepp:
Atomer, molekyl, grundämne, fast, flytande, gasform. övergång och materia.
Sötvatten, saltvatten, sjö, hav, avdunsta, kondensera, kretslopp, ytspänning, reningsverk, avloppsreningsverk och brist.
Kväve, syre, koldioxid, gas, global, lufttryck, atmosfär, utsläpp, hållbar utveckling och luftförorening. 

 

 

Hur?

Genomgång av läraren. 

Läsa i böcker och se på film.

Samtal och diskussioner.

Anteckna och göra övningar. 

Göra undersökningar. 

 

Bedömning

Din lärare kommer att bedöma

 • vad du kan om atomer, luft och vatten (faktakunskaper) 
 • hur du beskriver och förklarar
 • hur du använder de ord och begrepp vi arbetat med
 • hur du deltar i samtal och diskussioner på lektionerna
 • hur du planerar, genomför och dokumenterar undersökningar

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  Ke
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  Ke
 • Centralt innehåll
 • Vattnets egenskaper och kretslopp.
  Ke  4-6
 • Luftens egenskaper och sammansättning.
  Ke  4-6
 • Några historiska och nutida upptäckter inom kemiområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.
  Ke  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Ke  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ke  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: