Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Våra sinnen, kropp och hälsa NO Knappekullaskolan grundsärskolan

Skapad 2020-10-06 13:02 i Knappekullaskolan Lerum
Grundsärskola 1 – 5 Hem- och konsumentkunskap Naturorienterande ämnen Svenska
Det här är ett arbetsområde som handlar om våra sinnen, kropp och hälsa. Du kommer att få upptäcka, undersöka, läsa och lära om kroppen samt praktiskt prova på hur kroppen fungerar i rörelse och vila. Du kommer att lära dig om kost, motion och träning. Du kommer att lära dig viktiga ord och begrepp som kopplas till ämnena Idrott och hälsa, Hem- och konsumentkunskap samt Naturorienterade ämnen.

Innehåll

Konkreta mål:

- Du ska förstå att hjärnan påverkas av fysisk aktivitet.

- Du ska kunna skilja på nyttig och onyttig mat.

- Du ska kunna ge exempel på någon uppvärmningsaktivitet.

- Du ska kunna uppleva din egen puls i olika aktiviteter.

- Du ska kunna namnge några av våra fem sinnen.

- Du ska känna till kroppens inre organ.

- Du ska kunna säga något om vår matsmältning.

- Du ska känna till att vi har skelett och muskler.

- Du ska känna till att kroppen förändras under tonåren.

- Du ska känna till konsekvenserna av ett ohälsosamt liv.

- Du ska kunna ge exempel på hur du kan varva ner.

- Du ska kunna berätta om vad du behöver för en god hygien.

- Du kan berätta om varför sömn är viktigt för oss människor.

- Ämnesspecifika ord och begrepp

 

 Du kommer visa att du kan genom att:

- Delta i samtal om kropp och hälsa och förstå sambanden mellan mat, motion, hälsa och ohälsa, och människans sinnen och deras funktion.

- Delta i olika lekar och fysiska aktiviteter

- Förstå hur fysisk aktivitet påverkar kroppen med bland annat hjärta och lungor.

- Förstå vad styrka kondition och rörlighet är och hur man kan träna dessa.

- Förstå varför uppvärmning är viktig och ge praktiska exempel på hur en sådan genomförs.

- Ge egna förslag till fysisk aktivitet och livsstil till förmån för din egen hälsa.

- Uttrycka egna upplevelser.

- Delta i undersökande arbetspass.

- Svara på frågor

 

Arbetssätt:

- Prova på olika rörelseaktiviteter.

- Räkna/känna pulsen på sig själv och på klasskompisar.

- Titta på hår och naglar genom förstoringsglas

- Göra fingeravtryck som visar att alla är unika.

- Gå igenom kostcirkeln och träningslära.

- Gå igenom ord och begrepp, som kondition, motion, styrka, rörlighet, hälsa och livsstil.

- Samtala om vad som påverkar hälsan och hur man kan stärka sin hälsa.

- Genom bland annat avslappning lära sig om stresshantering.

- Undervisning om kroppens organ och funktioner, hjärnan, sömnen och våra sinnen

- Vikten av en god hygien och dess betydelse för att hålla sig frisk.

- Information om skaderisk och att förebygga skador

- Se filmer

- Läsa faktatexter och samtala om innehåll

- Skriva texter.

- Springa " Skoljoggen " .

- Göra studiebesök på frukt/grönt avdelningen på ICA.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • värdera val och handlingar i hemmet och som konsument samt utifrån perspektivet hållbar utveckling, och
  Hkk
 • jämföra och reflektera över sambanden mellan livsstil, miljö och hälsa,
  NO
 • tala och samtala i olika sammanhang,
  Sv
 • läsa, förstå och reflektera över olika texter,
  Sv
 • skriva texter för olika syften och mottagare,
  Sv
 • bearbeta innehållet i litteratur, bilder, film, teater, drama och andra medier, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Samband mellan mat och hälsa.
  Hkk  1-6
 • Människokroppen och kroppsdelarnas namn och funktion.
  NO  1-6
 • Hur hälsan påverkas av kost, motion, sömn, sociala relationer och beroendeframkallande medel.
  NO  1-6
 • Pubertet och hur den inverkar på individen. Sexualitet, reproduktion och olika slags relationer.
  NO  1-6
 • Människans upplevelser av ljus, ljud, temperatur, smak och doft med hjälp av olika sinnen.
  NO  1-6
 • Människokroppen och kroppsdelarnas namn och funktion.
  NO  1-3
 • Hur hälsan påverkas av kost, motion och sömn.
  NO  1-3
 • Människans upplevelser av ljus, ljud, temperatur, smak och doft med hjälp av olika sinnen.
  NO  1-3
 • Kommunikations- och samtalsregler. Turtagning och talutrymme.
  Sv  1-3
 • Lässtrategier för att avkoda och förstå elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Alfabetet och samband mellan ljud och bokstav.
  Sv  1-3
 • Skriftspråkets uppbyggnad. Mellanrum mellan ord, stor bokstav och punkt.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Kunskapskrav
 • Dessutom kan eleven bidra till resonemang om sambanden mellan mat och hälsa och betydelsen av varierade och balanserade måltider.
  Hkk  E 6
 • Eleven kan medverka i att beskriva några av människans kroppsdelar och sinnen och deras funktion och samband.
  NO  E 6
 • Utifrån enstaka egna exempel på faktorer som påverkar människans hälsa bidrar eleven till resonemang om hälsa och ohälsa.
  NO  E 6
 • Dessutom bidrar eleven till resonemang om människans pubertet, sexualitet och reproduktion.
  NO  E 6
 • Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att lyssna på andra och medverka i att ställa frågor, svara och uttrycka önskan och känslor.
  Sv  E 6
 • Eleven kan med stöd av bilder läsa berättande texter med kända ord och bekant innehåll.
  Sv  E 6
 • Eleven kan med stöd av bilder skriva ord och meningar.
  Sv  E 6
 • Eleven kan medverka i att skriva för hand och på dator och i att använda digitala skrivverktyg.
  Sv  E 6
 • Eleven kan medverka i att beskriva några av människans kroppsdelar och sinnen.
  NO   3
 • Utifrån enstaka exempel på faktorer som påverkar människans hälsa medverkar eleven i samtal om hälsa och ohälsa.
  NO   3
 • Eleven kan samtala om elevnära ämnen genom att lyssna på andra och medverka i att ställa frågor, svara och uttrycka önskan och känslor.
  Sv   3
 • Eleven kan med stöd av bilder läsa enkla meningar i elevnäratexter med kända ord och bekant innehåll.
  Sv   3
 • Genom att svara på frågor om innehållet visar eleven begynnande läsförståelse.
  Sv   3
 • Eleven kan medverka i samtal om innehåller i texter som elven lyssnat till.
  Sv   3
 • Eleven kan med stöd av bilder skriva kända ord.
  Sv   3
 • Dessutom medverkar eleven i att skriva meningar och att använda mellanrum mellan orden.
  Sv   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: