👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Podcast om revolutionerna

Skapad 2020-10-06 13:34 i Klaraskolan Halmstad
Att berätta för andra om något som känns viktigt för dig
Grundskola 7 – 9 Svenska som andraspråk Historia Svenska
I den här uppgiften ska du skapa en podd. Du får möjlighet att, tillsammans med en vän, diskutera den franska eller (och) amerikanska revolutionen. Vi lyssnar poddarna och analyserar dem tillsammans eller enskilt.

Innehåll

Vad?

Du ska spela in en podd där du berättar om revolutionen och diskuterar frågorna:

 

  • Vad vad det som orsakade förändringarna och gjorde revolutionerna möjliga?
  • På vilket sätt förändrades samhället genom de här revolutionerna?
  • Vilka grupper i samhället drev på de olika revolutionerna? Och varför gjorde de så?
  • Vilka vann på revolutionerna och vilka förlorade på dem? Kan de se skillnader på kort sikt och på lång sikt?
  • Vilken betydelse har förändringarna som ägde rum under "revolutionernas tidsålder" för oss som lever idag?  

 

Först kan du bara tänka men du behöver också göra ett skrivet manus innan du gör själva inspelningen. Det är svårt att komma ihåg allt man vill säga och vilken ordning. Du ska också tänka igenom om du vill ha musik till.

Det är bra om du vågar vara personlig i det du berättar. Det är lättare att få fram budskapet/berättelsen om du utgår ifrån det som berör dig och ditt liv.

Väljer du att ha musik så ska musiken du väljer till ditt program anknyta till innehållet på något sätt för att visa att du med musik kan påverka och förstärka det du berättar om.

Efter att manuset är klart är det dags att göra inspelningen.

När allting är klart skall du ha ca 10 minuter prat och eventuellt musik räknas inte in i denna tid.

Tidsperiod; vecka 42-47 i ämnena svenska (sva) och 1-2 SO-lektioner i veckan. 

På lektionerna i svenska så arbetar ni med podden och på lektionerna i SO arbetar vi med materialet i boken. 

Syfte

I den här uppgiften får du möjlighet att visa både din muntliga och skriftliga förmåga i muntlig presentation. Du får öva på att anpassa språk, innehåll och uppbyggnad till den som lyssnar. Du får också öva på att använda digitala verktyg för att genomföra den här typen av uppgift.

I den här uppgiften gör du det mesta muntligt men behöver ett skrivet manus. En podd påminner mycket om texttypen krönika. Det här är ett sätt att bekanta sig med den typen av text (fast du lyssnar). I en krönika pratar man ofta väldigt personligt men det handlar om ett ämne som berör många. Att göra den här växlingen mellan det personliga och det allmänna, är bra att vara van vid när du ska argumentera och diskutera olika ämnen både i skrift och i tal.

Du får i den här uppgiften också möjlighet att lära dig och öva på att kombinera text/tal med musik.

 

Skrivmall:

 

1. Anslag

skapa en känsla, ingången till det du skall prata om. Förslag på inledning till podden:

En speciell händelse från.....

jag är stolt över....

viktiga personer för mig har varit....

något jag verkligen brinner för är.....

nu förstår jag...

2. Presentation

om du pratar om några personer, presentera dem. Presentera även tid och plats. Kom ihåg att presentera dig själv med namn.

3. Fördjupning

kärnan i ditt tal utvecklas. Du behöver alltså berätta om allt i läroboken, utan kan fokusera på en händelse som berör dig. Här kan du beskriva händelser och personer mer specifikt. Budskapet i ditt tal börjar framgå. 

4. Upptrappning

Upprepa känslor och ge bilder och gestaltningar. Använd gärna liknelser och låt ord eller uttryck återkomma för att ge en ram till ditt tal.

5. Upplösning

Kom fram till det avgörande. Budskapet skall framgå tydligt.

6. Avtoning

en nedtrappning ska ske. Du kan tänka på följande:

vad blir följderna, lösningen och vad händer sen?

ge en knorr eller en poäng på slutet.

avsluta med ett talesätt som knyter an till innehållet.

du kan även väva ihop slutet med den mening du började med.

Matriser

Hi Sv SvA
Podd

E
C
A
Presentera
Eleven kan förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande struktur och innehåll och viss anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Eleven kan förbereda och genomföra utvecklade muntliga redogörelser med relativt väl fungerande struktur och innehåll och relativt god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Eleven kan förbereda och genomföra välutvecklade muntliga redogörelser med väl fungerande struktur och innehåll och god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Samtala
Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med enkla och till viss del underbyggda argument på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med utvecklade och relativt väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt.
Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med välutvecklade och väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.

Hi Sv SvA
Kunskapsmatris: Förändring & revolution (Hi)

Historisk kunskap

Använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer
E
C
A
Historisk kunskap
EJ UPPNÅTT
Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
Eleven har goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
Eleven har mycket goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
Historisk kunskap
EJ UPPNÅTT
Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar, samt om Förintelsen och andra folkmord
Eleven visar det genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar, samt om Förintelsen och andra folkmord
Eleven visar det genom att föra välutvecklade och väl utvecklade underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar, samt om Förintelsen och andra folkmord
Historisk kunskap
EJ UPPNÅTT
Eleven kan undersöka några utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då enkla samband mellan olika tidsperioder
Eleven kan undersöka några utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då förhållandevis komplexa samband mellan olika tidsperioder
Eleven kan undersöka några utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då komplexa samband mellan olika tidsperioder
Historisk kunskap
EJ UPPNÅTT
Eleven anger också någon tänkbar fortsättning på dessa utvecklingslinjer och motiverar sitt resonemang med enkla och till viss del underbyggda hänvisningar till det förflutna och nuet
Eleven anger också någon tänkbar fortsättning på dessa utvecklingslinjer och motiverar sitt resonemang med utvecklade och relativt väl underbyggda hänvisningar till det förflutna och nuet
Eleven anger också någon tänkbar fortsättning på dessa utvecklingslinjer och motiverar sitt resonemang med välutvecklade och väl underbyggda hänvisningar till det förflutna och nuet

Granska & tolka källor

Kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap
E
C
A
Granska & tolka källor
EJ UPPNÅTT
Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla och till viss del underbyggda slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans
Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra utvecklade och relativt väl underbyggda slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans
Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla och till viss del underbyggda slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans

Resonemang

Eleven kan reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv
E
C
A
Resonemang
EJ UPPNÅTT
Dessutom förklarar eleven hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i
Dessutom förklarar eleven hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i
Dessutom förklarar eleven hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i
Resonemang
EJ UPPNÅTT
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur historia har använts och kan användas i några olika sammanhang och för olika syften, samt hur skilda föreställningar om det förflutna kan leda till olika uppfattningar i nutiden, och vilka konsekvenser det kan få
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hur historia har använts och kan användas i några olika sammanhang och för olika syften, samt hur skilda föreställningar om det förflutna kan leda till olika uppfattningar i nutiden, och vilka konsekvenser det kan få
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur historia har använts och kan användas i några olika sammanhang och för olika syften, samt hur skilda föreställningar om det förflutna kan leda till olika uppfattningar i nutiden, och vilka konsekvenser det kan få

Begrepp

Använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används
E
C
A
Begrepp
EJ UPPNÅTT
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt