👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Djuren i vår närskog

Skapad 2020-10-06 13:51 i Sommarlust förskola Kristianstad
Förskola
Varje vecka går vi till skogen bredvid förskolan. Barnen är väldigt nyfikna på allt de hittar i skogen och framför allt djur och insekter vi ser. Utifrån barnens intressen kommer vi jobba med naturorienterande ämnen, språkutveckling och normer och värden. Några handdockor, i form av djur, kommer dyka upp då och då.

Innehåll

Syfte:

Barnen ska få bekanta sig och lära sig om skogen och de djur som de hittar där och visar intresse för. Barnen ska få använda litteratur på olika sätt i sitt lärande. Vi ska träna på nya ord och begrepp och ta reda på fakta utifrån ett utforskande arbetssätt. Vi vill utveckla barnens lärande, sociala och kommunikativa förmågor samt att visa hänsyn för varandra och för naturen.

Bakgrund:

Vi går till skogen som ligger granne med förskolan en gång per vecka. Barnen visar då ett väldigt stort gemensamt intresse för djur och insekter vi ser, liksom för kottar, pinnar, svampar mm. Gruppen består av barn i åldrarna 1-5 år och många med annat modersmål. Några av dem vet inte vad en kotte är eller har någon erfarenhet av skog. Trots olika åldrar och bakgrunder så väcks ett enat engagemang och nyfikenhet när vi är i skogen.

 

Förskolans prioriterade mål:

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla...

 • *Förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människor situation samt vilja att hjälpa andra. 
 •  
 • *Ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och skilda syften.
 •  
 • *Förståelse för demokratiska principer och förmåga att samarbeta och fatta beslut i enlighet med dem.

Metod:

Vi kommer att intervjua barnen innan tema-starten, samt efteråt, för att sedan kunna mäta barnens lärande. Vi kommer jobba utifrån ett utforskande arbetssätt med medforskande pedagoger, då vi tillsammans med barnen undersöker och provar oss fram och låter barnens fokus styra oss. Detta innebär därför att temat eventuellt kan ändra inriktning, beroende på barnen. För oss är det också viktigt att barnens lärande blir lustfyllt med mycket glädje.

Tillsammans med barnen går vi ut i skogen en gång i veckan, för att ta reda på hur det ser ut i skogen och vilka djur som finns där. Vi kommer använda litteratur som verktyg att ta reda på fakta om de djur vi hittar. Vi kommer också ta hjälp av handdockor eller leksaksdjur att lära barnen om normer och värden och hur djuren lever. 

Vi kommer även att:

- sjunga och ramsa om djuren.

- använda oss av material från skogen för att tex bygga bokstäver, skapande, träna matematik och begrepp.

- leka lekar i skogen eller som innehåller djur.

- gå till biblioteket och låna böcker (faktaböcker och skönlitteratur) om temat.

- använda digitala verktyg som tex ,ipad, Beebot, projektor, polyglutt i vårt lärande.

- måla, skapa och pyssla de olika djuren vi hittar med olika tekniker.

- dramatisera med handdockor eller leksaksdjur.

-använda tydliggörande pedagogik som bilder, TAKK

 

 

 

 

 

Uppgifter

 • Djuren i vår närskog

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
  Lpfö 18
 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
  Lpfö 18
 • ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18
 • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,
  Lpfö 18
 • förståelse för demokratiska principer och förmåga att samarbeta och fatta beslut i enlighet med dem.
  Lpfö 18
 • fantasi och föreställningsförmåga,
  Lpfö 18