Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Träna matematik med Snick och Snack

Skapad 2020-10-06 14:25 i Jarlaparkens förskola Uppsala kommunala förskolor
Förskola
Med syftet att utmana barnens matematiska förmåga började vi med att träna på tallinjen med hjälp av Snick och Snack. Barnen får brev från Snick och Snack med olika matematiskauppdrag.

Innehåll

Det är viktigt att barnet får utveckla en god taluppfattning om det ska kunna erhålla framtida matematisk kompetens och klara sig såväl i skolans matematikundervisning som i samhället. I stort sett all matematisk kunskap bygger på att barnet har erhållit en god uppfattning och bild av talen, deras storlek och relationer.

Just nu fokuserar vi extra på talraden, att räkna till tio. Syftet är att utmana barnens matematiska förmåga. Barnet måste upptäcka att siffrorna följer ett visst mönster och att den som räknar lägger till ett och ett. Det som även kallas Ett till ett principen.

 

 

Kopplingar till läroplanen

  • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
    Lpfö 18
  • förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
    Lpfö 18
  • förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: