👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vi lär oss hela dagen - LEKEN Pluto

Skapad 2020-10-06 15:14 i Gemensamt i Ludvika Ludvika
Projekt vår närmiljö
Förskola
Leken väcker lust och engagemang till att lära och utvecklas. Leken är grunden i vår verksamhet och genomsyrar vår läroplan. I leken väcks fantasin och då erfar barnet nya kunskaper.

Innehåll

 

 

 

Var är vi?

Barnen har ett stort intresse för lek. De yngsta leker typiska toddlarlekar som exempelvis härmas, leker med en vuxen, dansar och rör på sig. De vill gärna ta leksaker från varandra, det är precis som att leksaken som "fått liv" blir intressant. De yngsta barnen leker bredvidlekar. De äldre barnen leker rollekar, fantiserar och skapar egna lekvärldar för sig själva men också tillsammans. Emellanåt blir det konflikter i leken som många av barnen löser själva med olika strategier. Pedagogerna finns till och stöttar så de vet hur leken kan fortsätta på bästa sätt. Leken handlar om att lära sig många olika saker med sig själv, med andra och om varandra. 

 

 

Hjälpfrågor:
Samlad beskrivning av nuläget.
Var befinner barngruppen sig i förhållande till våra fokusområden/lokala mål/styrkort?
Vad leker och utforskar barnen? Vilka behov/intressen visar barnen? Hur vet vi det?

 

Vart ska vi?

  • * Vi pedagoger ser barnens lek som tillfällen att skapa, fördjupa och bibehålla positiva och trygga relationer med barnen.
  • * Vi pedagoger är närvarande i barnens lek och stöttar dem i deras kontakt med varandra, hjälper dem att lösa konflikter samt lockar dem till samtal med oss och varandra.
  • * Vi pedagoger använder barnens lek för att på ett naturligt och lekfullt sätt ge barnen små utmaningar inom språk, matematik, naturvetenskap, teknik osv.
  • * Vi pedagoger strävar efter att ha en föränderlig lekmiljö. Genom dokumentation och observationer ser vi hur barnens intressen utvecklas och vilka behov som finns. Utifrån denna kunskap förändrar/behåller vi möblering och lekmaterial, allt efter barnens behov.  Det kan t ex gälla att hitta olika material för finmotoriska aktiviteter så att alla barn lockas.
  • * Vi pedagoger ansvarar för att inte ha för mycket lekmaterial framme och att byta material kontinuerligt utifrån barngruppens intresse och behov.
  • * Vi pedagoger introducerar material genom att starta och vara med i leken. 
  • * Vi pedagoger underlättar städningen genom att ha material och förvaring som är ”lättstädad”.
  • * Tillsammans med barnen skapar vi goda rutiner för hur lekmaterialet förvaras, för att ge barnen möjlighet att själva plocka fram och plocka undan lekmaterial.

  • * Vi pedagoger stöttar och respekterar barnens lek. Vi avbryter den så lite vi kan. Vi deltar i leken eller finns i närheten som stöd vid behov

 

Hjälpfrågor:
Vilka mål ska vi, utifrån nuläget, arbeta mot inom temat? Utgå från fokusområden/lokala mål/styrkort. 
Vad vill vi att barnen ska uppleva/utforska/utveckla?

  


Hur gör vi?

* Vi delar upp barnen i mindre grupper så att det inte blir så livat, högljutt och "springit". I de mindre grupperna väljer pedagogerna tillsammans med barnet/barnen någon lek eller aktivitet som passar just dem barnen som är där. 

* Utifrån varje barns förutsättningar (socialt, språkligt, emotionellt, motoriskt) så stöttar vi dem i sitt egna lek men även i leken tillsammans med dem andra barnen. 

* Vi leker både ute och inne.

* Arbetslagen på varje avdelning diskuterar och dokumenterar barnens lek och vardag för att på bästa sätt kunna stötta dem vidare i sin utveckling. Vi diskuterar även över avdelningarna då vi ser förskolan och avdelningarna som allas barn. 

Hjälpfrågor:
Tänk utifrån både vårt förhållningssätt och hur vi organiserar undervisningen.
Vilka arbetssätt och metoder ska användas? Hur utformar vi miljön?
Hur gör vi barnen delaktiga i processen, (utforskande, dokumentation, reflektion)?
Hur och vad dokumenterar vi i processen?

 

Hur blev det?

Hjälpfrågor:
Hur blev det gentemot fokusområden/lokala mål/styrkort och den genomförda undervisningen?