👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Undervisning Nova - brand v.22-23

Skapad 2020-10-06 15:27 i Testförskola Mitt i City Stockholm Norrmalm
Förskola
Barnen har visat intresse för brandbilar och brandsäkerhet. Det är både viktigt och nödvändigt att ha ett projekt om brand så att vi är förberedda på hur vi ska göra om det skulle börja brinna.

Innehåll

 
Inför undervisningstillfället
 Lärandefokus
 Förståelse: Vad ska barngruppen förstå efteråt?
Ge barnen verktyg för att öka sin förståelse  för brand och brandsäkerhet.
Förmågor: Vilka förmågor ska barngruppen utveckla?
Ge barnen kunskap om vad de ska göra om det börjar brinna.
Vad ska barnen få möta för uppgift/aktivitet?

Barnen ska med hjälp av olika böcker, digitala medier och bilder/bildstöd ha boksamtal om brand och brandsäkerhet. 
  
Pedagogisk dialog - frågor att ställa innan, under och efter undervisningstillfället. Tidigare erfarenheter, exempel på fråga: vad tror ni ska hända och varför? 
Vad betyder brinner? Vad är en brand? Vad ska vi göra när det brinner?

 

Under processen, exempel på fråga:vad förstår du så här långt? 
Vad händer när det brinner? Hur ser en brand ut? Vad gjorde vi när det brann/alt vad gjorde dom på bilden när det brann?

 

Utveckling, exempel på fråga: vad tänkte ni i början, hur tänker du nu?
Vad var en brand, hur såg den ut och vad hände? 
Vad ska vi göra när det brinner? 

 

Barn – Bamses Brandskola 
 

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
  Lpfö 18
 • tillämpa ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar,
  Lpfö 18
 • skapa förutsättningar för barnen att lära känna sin närmiljö och de samhällsfunktioner som har betydelse för det dagliga livet samt att ta del av det lokala kulturlivet.
  Lpfö 18