Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Språk

Skapad 2020-10-06 15:41 i Lövhyddans förskola Alingsås
Förskola
Språk genom sång/musik och dans/rörelser.

Innehåll

Läroplanen beskriver:

Utbildningen ska ta tillvara barnens egna erfarenheter, behov och det de visar intresse för. Men barnen ska också kontinuerligt utmanas vidare utifrån läroplanen genom att inspireras till nya upptäckter och kunskaper. Förskolan ska bidra till kontinuitet och progression i barnens utveckling och lärande samt förbereda för fortsatt utbildning. (s10)


“Det vi gör idag ska hänga ihop med det vi gjorde igår och ska göra i morgon.”

 

 

Syfte - varför?

Inför nästa fokusområden, som är språk, ser vi att flera av barnen är väldigt intresserade av sång och dans/rörelse. Sång och musik är en fantastisk källa för språkutveckling och även den motoriska utvecklingen stärker barnens språkutveckling. Med detta som bakgrund har vi valt att arbeta med sång/musik och dans/rörelse.

 

Vi kommer även att fortsätta med de känslo- och sociala ord vi arbetade med i förra fokusområdet. Detta för att grundverksamheten följer oss genom hela året och för att orden har väckt barnens intresse, vi är inte redo att släppa det arbete ännu.

 

Mål:

Utifrån årshjulet ska vi arbeta med språk och de mål i läroplanen som rör barns språkliga utveckling. Vi arbetar även med flerspråkighet och att stärka modersmålet hos de barn som har ett annat modersmål än svenska. 

Specifika mål för denna planering finns att läsa längre fram.  


Var är vi? (Nuläge)

Barnen visar stort intresse för sånger och att dansa till musiken. Vi har observerat att många av barnen sjunger mycket och vi förstår att de tittar på musikklipp på youtube. Vi har alltid sjungit mycket med barnen och gjort rörelser till. Vi anser därför att vi har en bra grund att stå på.

 

Några av barnen har börjat använda och ge uttryck för våra utvalda ord. När vi uppmärksammar att någon är t.ex. glad, snäll eller ledsen förstärker vi det med TAKK-tecknen och vi pratar om olika känslor eller hur vi ska vara mot varandra.

 

Vart ska vi?

Barngruppen består av barn i åldern 1-3. Vi hoppas på att fler av barnen kommer igång med sitt verbala språk och vågar/vill sjunga med och delta i rörelserna.

 

Vårt mål är även att så många som möjligt av barnen kan uttrycka känslo-orden verbalt eller med hjälp av TAKK, när detta fokusområde är avslutat.

 

Vad och hur ska vi göra? - genomförande 

 

Vi planerar att sjunga och röra mycket på oss. Vi ska använda projektorn till detta samt våra vanliga planerade och spontana sångstunder. Vi ska även införa några specifika sånger med TAKK-tecken.

Vi ska försöka hitta och erbjuda musik/sånger på barnens modersmål och med de tongångarna. Vi kommer att ta hjälp av vårdnadshavarna för att hitta denna musik.

Vi kommer även fortsätta prata om och använda känslo- och sociala ord samt väva in dem i sånger, t.ex sången ”vi är vänner”.

Med de allra yngsta barnen är upprepning en förutsättning för progression och lärande.

Vad ska och hur ska vi dokumentera?

 

Vi kommer att dokumentera undervisningssituationer genom bilder på dokumentationsväggen, filmklipp/bilder på Unikum och via barnens kommentarer.

 

 

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

  • både det svenska språket och sitt modersmål, om barnet har ett annat modersmål än svenska,
    Lpfö 18
  • utmanas och stimuleras i sin motoriska, sociala, emotionella och kognitiva utveckling,
    Lpfö 18
  • får använda digitala verktyg på ett sätt som stimulerar utveckling och lärande.
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: