Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Från urtid till forntid åk 3

Skapad 2020-10-06 15:56 i Gullingeskolan Stockholm Grundskolor
Ett tema där du får lära dig hur det var att leva på forntiden och att sedan kunna jämföra det med hur vi lever idag.
Grundskola 1 – 3 SO (år 1-3) Svenska
Vi kommer att titta på vad som hände efter Big Bang och ta oss ända fram till järnåldern. Vi kommer att se filmer, högläsning, parläsning och individuell läsning. Gå på istidsspårjakt, gå på museum .

Innehåll

Arbetsområdet

Du kommer att få se bilder som handlar om istiden. 

Du kommer att få diskutera bilderna med dina bordskamrater.

Du kommer att få lära dig olika begrepp som tillhör istiden och forntiden.

Du kommer att få skriva in begrepp i din SO/No bok.

Du kommer att få arbeta med EPA modellen för att diskutera begrepp som uppkommer.

Du kommer att få lära dig hur du skriver en faktatext om forntiden.

Du kommer att lära dig hur det såg ut på jorden när dinosaurierna kom och försvann. 

Du kommer att få lära dig om den senaste istiden och hur vi än i dag kan se spår efter isen.

Du kommer att få lära dig mer om hur vardagen kunde se ut för människorna på stenåldern, bronsåldern och järnåldern och jämföra med hur vi lever idag. 

Du kommer att få lära dig vad en tidslinje är.

Syfte och centralt innehåll

Konkretisering av målen

Du ska:

- läsa faktatexter och kunna svara på frågor om det du läst både gemensamt och individuellt.

- kunna delta i samtal kring det du läst och utifrån filmer du ser.

- reflektera över likheter och skillnader samt muntligt förklara vad det gäller hur vi lever nu och hur det var att leva på forntiden

- kunna berätta något om de olika tidsepokerna under forntiden.

- kunna berätta vad en tidslinje är

 

.

Arbetssätt

Under det här arbetet kommer du genom film, litteratur, diskussioner, egna funderingar och genomgångar få lära dig mer om hur det var att leva på forntiden. Du kommer också att få möjlighet att jämföra vardagen på forntiden med hur vi lever idag.

Du kommer att arbeta i både grupp, par och enskilt.

Du ska läsa och svara på frågor individuellt ,par och gemensamt.

Vi kommer att arbeta med cirkelmodellen.

Bedömning

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

- beskriva hur det var att leva på forntiden

- göra jämförelser mellan livet på forntiden och vår tid

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  SO
 • Centralt innehåll
 • Människans uppkomst, vandringar, samlande och jakt samt införandet av jordbruk.
  SO  1-3
 • Tidsbegreppen stenålder, bronsålder och järnålder.
  SO  1-3
 • Hur forntiden kan iakttas i vår tid genom spår i naturen och i språkliga uttryck.
  SO  1-3
 • Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.
  SO  1-3

Matriser

Sv SO
Forntiden åk 3

Rubrik 1

Nivå 1
Osäker
Nivå 3
Säker
Nivå 2
På god väg
Ny nivå
Kan namnen på tidsåldrarna och i vilken ordning dom kommer.
Kunna jämföra och se likheter och skillnader mellan livet på Forntiden och nu, och även mellan de olika tidsepokerna stenåldern, bronsåldern och järnåldern
Förmågan att söka och använda information.
Kunna förstå en tidslinje och begreppen dåtid, nutid och framtid
Kan ge exempel på spår av forntiden i naturen
- läsa faktatexter och kunna svara på frågor om det du läst. -
- kunna delta i samtal kring det du läst och utifrån filmer du ser. -
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: