👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Was machst du in deiner Freizeit?

Skapad 2020-10-06 16:06 i Björkhagens skola Stockholm Grundskolor
Grundskola F Moderna språk - språkval
Du får rolla en film/spela upp ett rollspel där ni jobbar två och två: en av er är en journalist från Tyskland som intervjuer en känd elev i Sverige på tyska. Den andra är den kända eleven som intervjuas.

Innehåll

För att kunna genomföra intervjun ska du repetera hur man ställer frågor och lära dig att berätta om din fritid.

Arbetsgång:

v. 41 - 42: Kapitel 3 del A TB s. 24 - 27, ÖB s. 26

V. 43: Kapitel 3 del B TB s. 28 - 29, ÖB s. 27 - 34

V. 45: Kapitel 3 del C TN s. 30 - 31, ÖB s. 35 - 37

V. 46: Rollspel/film - redovisning och prov 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,
  M2
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  M2
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  M2
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  M2
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  M2  4-9
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, aktiviteter och händelser.
  M2  4-9
 • Åsikter, känslor och erfarenheter.
  M2  4-9
 • Tydligt talat språk och texter som är instruerande och beskrivande från olika medier.
  M2  4-9
 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
  M2  4-9
 • Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning till framställningens form och innehåll.
  M2  4-9
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer, stavning och interpunktion i det språk som eleverna möter.
  M2  4-9
 • Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.
  M2  4-9
 • Hur olika formuleringar används för att inleda och avsluta olika typer av framställningar och samtal.
  M2  4-9
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  M2  4-9
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.
  M2  4-9
 • Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.
  M2  4-9

Matriser

M2
Was machst du in deiner Freizeit?

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Aspekt 1