Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

The US election

Skapad 2020-10-06 16:53 i Gymnasiesärskolan Mjölby
Gymnasiesärskola Engelska
We are going to study the election in the USA. We are going to talk, read and listen to information about the candidates and the voting process. We are also going to watch the tv-series Greenhouse academy and work with exercises. Vi ska studera det amerikanska valet. Vi ska prata om, läsa och lyssna på information om valet. Vi ska också titta på tv-serien Greenhouse academy och arbeta med uppgifter.

Innehåll

- Vi pratar om valet i USA.

- Vi tittar på videoklipp och presentationer om hur valet fungerar.

- Vi gör uppgifter tillsammans för att förstå de olika partierna och kandiaterna. 

- Vi läser texter om presidentkandidaterna. 

- Vi arbetar med ord som har med valet att göra.

- Vi tittar på TV-serien "Greenhouse Academy". 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna, till exempel vardagliga situationer, intressen och personer. Ämnesområden med anknytning till elevernas utbildning.
  Ens  -
 • Vardagsliv, levnadssätt och sociala förhållanden i olika sammanhang och områden där engelska används. Engelska språkets utbredning i världen.
  Ens  -
 • Tydligt talat språk och texter som är instruerande, beskrivande och kontaktskapande. Texter med bildstöd. Språk och texter via film och andra medier.
  Ens  -
 • Sammanhängande tydligt talat språk och samtal av olika slag, till exempel dialoger, intervjuer och samtal.
  Ens  -
 • Berättelser, sånger, dikter och annan fiktion i skriven, talad och dramatiserad form.
  Ens  -
 • Kunskapskrav
 • Eleven förstår några vanliga ord och mycket enkla fraser i tydligt talad, enkel engelska i långsamt tempo samt i korta, enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen. Eleven visar sin förståelse genom att medverka i att redogöra för innehållet. Eleven medverkar i att välja och använda strategier för lyssnande och läsning.
  Ens  E
 • I muntliga och skriftliga framställningar medverkar eleven i att formulera sig enkelt med ord och fraser. I muntlig och skriftlig interaktion medverkar eleven i att uttrycka sig enkelt med ord och fraser. Dessutom medverkar eleven i att använda strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
  Ens  E
 • Eleven medverkar i att beskriva företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används och gör då enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
  Ens  E

Matriser

Ens
The US election

Rubrik 1

Nivå 1
Du förstår några ord och meningar när läraren pratar på engelska och i TV-serien Greenhouse academy. Du deltar när vi pratar om vad TV-serien handlar om eller när vi pratar om USA.
Nivå 2
Du förstår delar av innehållet när läraren pratar engelska och ur TV-serien Greenhouse academy. Du deltar och säger några meningar på engelska när vi pratar om vad TV-serien handlar om eller om USA.
Nivå 3
Du förstår det viktigaste av innehållet när läraren pratar engelska och ur TV-serien Greenhouse academy. Du deltar och berättar på engelska när vi pratar om vad TV-serien handlar om eller om USA.
Ny nivå
Aspekt 1
När vi pratar om USA deltar du och kan göra enkla jämförelser med hur det är i Sverige eller i andra länder.
När vi pratar om USA kan du beskriva lite om hur det fungerar där och göra enkla jämförelser med hur det fungerar i Sverige eller i andra länder.
När vi pratar om USA kan du beskriva hur det fungerar där och göra enkla jämförelser med hur det fungerar i Sverige eller i andra länder.

Ny rubrik

Nivå 1
Du förstår några ord och meningar när läraren pratar på engelska och i TV-serien Greenhouse academy. Du deltar när vi pratar om vad TV-serien handlar om eller när vi pratar om USA.
Nivå 2
Du förstår delar av innehållet när läraren pratar engelska och ur TV-serien Greenhouse academy. Du deltar och säger några meningar på engelska när vi pratar om vad TV-serien handlar om eller om USA.
Nivå 3
Du förstår det viktigaste av innehållet när läraren pratar engelska och ur TV-serien Greenhouse academy. Du deltar och berättar på engelska när vi pratar om vad TV-serien handlar om eller om USA.
Ny nivå
Ny aspekt
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: