Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

De Abrahamitiska religionerna åk 5

Skapad 2020-10-06 16:47 i Björkåsskolan Grundskolor
Grundskola 5 Religionskunskap
Visste du att judendom, kristendom och islam har samma stamfader? Jo så är det. De har alla patriarken Abraham som stamfader. Det och mycket mer ska vi läsa om när vi ska ta reda på vad som är gemensamt för och vad som skiljer de tre religionerna åt.

Innehåll

Syfte

Syftet med arbetsområdet är att du ska lära dig mer om de tre syskonreligionerna eller de Abrahamitiska religionerna som de också kallas. Du ska lära dig se likheter och skillnader så du kan jämföra religionerna. Vi avslutar arbetet med ett test inriktat just på vad som är gemensamt och vad som skiljer dem åt.

Vi kommer arbeta med följande områden:

 • centrala begrepp
 • religion och livsåskådning
 • Gud
 • heliga byggnader
 • heliga böcker
 • rabbin, präst och imam
 • ceremonier
 • profeter
 • högtider
 • traditioner
 • sakrament
 • skapelseberättelser
 • regler
 • likheter 
 • skillnader

Arbetssätt

Du kommer att få utveckla dina kunskaper genom att:

 • titta på filmer för fördjupad förståelse.
 • delta i gemensamma genomgångar.
 • delta i grupp- och klassdiskussioner.
 • läsa i "Upptäck religion".
 • söka fördjupad kunskap på nätet.
 • se filmer och svara på quiz på studi.se 

När arbetsområdet är slut ska du kunna:

 • vad en religion är
 • vad en livsåskådning är
 • vilka Abraham, Josef, Mose och Ismael var
 • vem Jesus var och vad han gjorde
 • vem Muhammed var och vad han gjorde
 • vilken syn de olika religionerna har på Gud
 • vilka heliga byggnader de olika religionerna har
 • vilka heliga böcker de olika religionerna har
 • vad som är gemensamt för, och vad som skiljer mellan de tre religionerna
 • viktiga högtider för de tre religionerna
 • hur de tror att världen skapades
 • vad de religiösa kan göra för att visa sin tro i vardagen
 • vilka eventuella regler det finns i de olika religionerna

Jag kommer bedöma din förmåga att:

 • muntligt och skriftligt besvara frågor
 • använda religiösa begrepp och resonera kring dem
 • jämföra de olika religionerna

Bedömningen sker vid:

 • formativt arbete på lektionerna, diskussioner och samtal i grupp.
 • Förhör, prov

Övrig bedömning se matris.

 

 Filmer:

Kopplingar till läroplanen

 • respekterar andra människors egenvärde,
  Lgr11
 • kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen, och
  Lgr11
 • kan använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter grundade på kunskaper och etiska överväganden,
  Lgr11
 • kan samspela i möten med andra människor utifrån kunskap om likheter och olikheter i livsvillkor, kultur, språk, religion och historia,
  Lgr11
 • Syfte
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  Re
 • analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
  Re
 • reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
  Re
 • resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller, och
  Re
 • söka information om religioner och andra livsåskådningar och värdera källornas relevans och trovärdighet.
  Re
 • Centralt innehåll
 • Ritualer och religiöst motiverade levnadsregler samt heliga platser och rum i kristendomen och i de andra världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.
  Re  4-6
 • Centrala tankegångar bakom ritualer, levnadsregler och heliga platser i kristendomen och de andra världsreligionerna, till exempel som de uttrycks i religiösa berättelser i Bibeln och andra urkunder.
  Re  4-6
 • Begreppen religion och livsåskådning.
  Re  4-6
 • Kristendomens betydelse för värderingar och kultur i det svenska samhället förr och nu. Kristna högtider och traditioner med koppling till kyrkoåret, till exempel sånger och psalmer.
  Re  4-6
 • Hur olika livsfrågor, till exempel synen på kärlek och vad som händer efter döden, skildras i religioner och andra livsåskådningar.
  Re  4-6
 • Vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för människors identitet, livsstil och grupptillhörighet.
  Re  4-6
 • Några etiska begrepp, till exempel rätt och orätt, jämlikhet och solidaritet.
  Re  4-6
 • Vardagliga moraliska frågor som rör flickors och pojkars identiteter och roller, jämställdhet, sexualitet, sexuell läggning samt utanförskap och kränkning.
  Re  4-6
 • Frågor om vad ett bra liv kan vara och vad det kan innebära att göra gott.
  Re  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: