👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Arbetsplan åk 9 Geometri 9E

Skapad 2020-10-06 16:53 i Häggvallskolan Tjörn
Grundskola 9 Matematik
Lite saker till i geometrin som är nyttiga inför framtiden.

Innehåll

Pedagogisk planering i Matematik kap 2 Geometri Åk 9

SYFTE

Genom undervisningen i ämnet matematik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

·       formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,

·       använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

·       välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

·       föra och följa matematiska resonemang, och

·       använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

CENTRALT INNEHÅLL

Geometri

·       Geometriska objekt och deras inbördes relationer. Geometriska egenskaper hos dessa objekt.

·       Avbildning och konstruktion av geometriska objekt. Skala vid förminskning och
förstoring av två­ och tredimensionella objekt.

·       Likformighet och symmetri i planet.

·       Metoder för beräkning av area, omkrets och volym hos geometriska objekt,
samt enhetsbyten i samband med detta.

·       Geometriska satser och formler och behovet av argumentation för deras giltighet.

Problemlösning

·       Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden,
samt värdering av valda
strategier och metoder.

·       Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer och olika ämnesområden.

·       Enkla matematiska modeller och hur de kan användas i olika situationer.

 

BEDÖMNING

Förmågor

E

C

A

Lösa problem

Du löser problem på ett i huvudsak fungerande sätt

Du löser problem på ett relativt väl fungerande sätt

Du löser problem på ett ändamålsenlig och effektivt sätt

Fakta/begrepp

Du har grundläggande kunskaper om geometri

Du har goda kunskaper om geometri

Du har mycket goda kunskaper geometri

Metod/redovisning

 

Dina metoder/

redovisningar är enkla och går att följa till viss del

Dina metoder/redo-visningar är utvecklade och går att följa

Dina metoder/redovisningar är välutvecklade och nyanserade och går att följa

Reflektion/Analys/

Kommunikation

Du prövar och bidrar till att diskussionen leder framåt

Du prövar, omprövar på ett mer utvecklat sätt, formulerar problem som efter bearbetning för diskussionen framåt

Du prövar och omprövar systematiskt efter någon form av princip eller struktur, detta för diskussionerna framåt

UNDERVISNING          

För att nå målen skall du träna/göra följande

·       olika typer av vinklar och göra beräkningar utifrån dem

·       veta vad Pythagoras sats innebär och använda dig av den

·       uföra beräkningar med längd-, area- och volymskala

·       förstå och räkna med likformighet

·       lära dig mer om spegel- och rotationssymmetri

BEGREPP:

vertikalvinkel     sidovinkel     yttervinkel     likbelägna vinklar     alternatvinklar

Pythagoras sats     katet     hypotenusa     egyptisk triangel

skala     längdskala     areaskala     volymskala     förminskning     förstoring

likformighet     kongruent

spegelsymmetri     rotationssymmetri     symmetrilinje

 

Fördjupning. Du får lära dig mer om

·       vinklar

·       Pythagoras sats

·       rymdiagonal

·       skala och likformighet

BEGREPP:

bevis     exakt värde     rymddiagonal

 

I undervisningen kommer följande att ingå

·       faktagenomgångar

·       enskilt arbete

·       diskussioner i grupp

·       avsnittet kommer att avslutas med ett prov

 

För djupare kunskaper, efter röd kurs och uppslaget, arbetas med svart kurs och därefter fördjupningsboken.

 

Genomgångar på nätet:

www.matteboken.se, skolår 9, geometri

e1m0h: sök på youtube.com med e1m0h och exempelvis Pythagoras sats

Likformighet: http://www.youtube.com/watch?v=moqivAeXY9Y

 

Preliminär planering:

Vecka

Måndag

Onsdag

Torsdag

Fredag

40

 

 

 

 

Start:    sid 52, 53

Vinklar

Blå:       1 – 8

Grön:   1 – 9

 

41

 

Vinklar

Pythagoras sats

Blå:       1 – 8, 9 – 11

Grön:   1 – 9, 10 – 15

 

Gymnasiedagar

Pythagoras sats

Blå:       12 – 14

Grön:   10 – 23

 

 

Gör klart!

Klar?
Blå:       jobba på grön kurs

Grön:   jobba på röd kurs

 

42

Skala

Blå:       15 – 19

Grön:   23 – 33

Längd, area och volymskala

Blå:      20 – 24

Grön:   34 – 37

Längd, area och volymskala

Blå:      20 – 24, grön kurs

Grön:   34 – 40

 

Gör klart!

Klar?
Blå:       jobba på grön kurs

Grön:   jobba på röd kurs

 

43

 

Likformighet

Blå:       25 – 30

Grön:   41 – 48

 

Likformighet

Blå:       25 – 30, grön kurs

Grön:   49 – 56

Symmetri

Blå:       31 – 33, grön kurs

Grön:   57 – 62

Diagnos 2

44

 

H  ö  s  t  l  o  v

 

45

 

Repetition/Fördjupning

 

Repetition/Fördjupning

Repetition/Fördjupning

Repetition/Fördjupning

46

 

Prov del 1

 

Repetition/Fördjupning


Prov del 2

Repetition/Fördjupning