Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bråk och decimaltal

Skapad 2020-10-06 16:55 i Tanneforsskolan Linköping
Grundskola 5 Matematik
Hur stor del av en pizza äter du? Äter vi lika mycket om jag äter en halv och du 3/6? Hur skriver man decimaltal? Detta och lite till kommer du att få lära dig om i kapitel 2.

Innehåll

Lärandemål:

 • Kunna jämföra,förlänga och förkorta bråk.
 • Beräkna summor och differenser med olika bråk.
 • Jämföra och skriva decimaltal.
 • Multiplicera och dividera decimaltal med 10, 100 och 1000.
 • Avrunda, göra överslag och beräkningar med decimaltal.
 • Använda strategier vid problemlösning.

Arbetssätt:

Vi kommer att arbeta med uppgifter i matteboken samt ha genomgångar.

Bedömning:

Vi kommer att avsluta kapitlet med en diagnos samt ett matteprov på kap 1 och kap.2.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Positionssystemet för tal i decimalform.
  Ma  4-6
 • Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 6
 • Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 6
 • I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra enkla resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
  Ma  E 6
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat.
  Ma  E 6

Matriser

Ma
Bråk och decimaltal

Känner att jag kan.
Eleven kan (lärare)
Kunna jämföra,förlänga och förkorta bråk. D1,D2
Beräkna summor och differenser med olika bråk. D3
Jämföra och skriva decimaltal. D4
Multiplicera och dividera decimaltal med 10, 100 och 1000. D5
Avrunda, göra överslag och beräkningar med decimaltal.D6,D7
Använda strategier vid problemlösning.D8
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: