Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Språkutveckling

Skapad 2020-10-06 17:26 i Björkängen förskola Kungälv
Förskola
Vi vill ge barnen förutsättningar att utmanas i sin språkutveckling genom att erbjuda undervisning om bl.a. kategorisering, benämning av nya begrepp som vidgar ordförrådet.

Innehåll

Var är vi?/ Nuläge

Stärka barnen i deras språkutveckling genom att erbjuda olika lekfulla språkstimulerande undervisningstillfällen. 

Var ska vi?/Mål

Vi vill ge barnen förutsättningar att utmanas i sin språkutveckling genom att erbjuda undervisning om bl.a. kategorisering, benämning av nya begrepp som vidgar ordförrådet. Vi vill även att barnen ska kunna uttrycka sig och göra sig förstådd i olika situationer med såväl pedagoger som med barnen.

Hur gör vi?

Vi kommer att arbeta med språkutvecklingen på ett lekfullt sätt i mindre undervisningsgrupper för att på så vis stötta varje enskilt barn efter deras förutsättningar och behov på ett lustfyllt sätt. 

Vi kommer bla. att använda oss av kategorisering- och sorteringsmaterial, böcker, bordssagor, spel, närvarande pedagoger som söttar och sätter ord på barnen när de behöver hjälp.

 

Dokumentation:
Kommer dokumenteras i Unikum.

Kopplingar till läroplanen

 • barnen får sina behov respekterade och tillgodosedda och får uppleva sitt eget värde,
  Lpfö 18
 • stimulera barnens samspel samt hjälpa och stödja dem att bearbeta konflikter, reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • utmanas och stimuleras i sin utveckling av språk­ och kommunikation samt matematik, naturvetenskap och teknik, och,
  Lpfö 18
 • utmana barnens nyfikenhet och förståelse för språk och kommunikation samt för matematik, naturvetenskap och teknik,
  Lpfö 18
 • skapa förutsättningar för barnen att utveckla sin förmåga att kommunicera, dokumentera och förmedla upplevelser, erfarenheter, idéer och tankar med hjälp av olika uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: