Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sagan som sniglarna Kurt och Artur

Skapad 2020-10-06 17:57 i Tallbackens förskola Hofors
Kommunikation
Förskola
Pedagogisk aktivitet inom ämnet kommunikation.

Innehåll

 

Var är vi?

Under oktober månad kommer vi att arbeta med ämnet kommunikation. Eftersom barnen är i olika åldrar har vi anpassat aktiviteterna för att kunna ge varje barn rätt stöd och väcka intresset för att lära de sedan ska få möjlighet att utveckla språket. 

 

Vart ska vi?

Vi vill främja den språkliga utvecklingen hos barnen så dom får ett större ordförråd och lär sig att kommunicera med fler ord. Säljö menar att det är genom kommunikation, att utöva en dialog, som människan lär sig. Det är genom att kommunicera om vad som händer i till exempel lekar och andra aktiviteter som barn blir delaktiga i hur människor i omgivningen kring dem uppfattar och förklarar det som händer (2000). 

Vi vill arbeta för att främja språkutvecklingen hos barnen och för att dom ska få goda förutsättningar för att utveckla det verbala språket. Genom att vi arbetar med språket främjar vi munmotoriken samt språkljuden. När man arbetar med språket och bornholmsmodellens språklekar så stimuleras barnen och det är mindre risk att dom utvecklar läs-skrivsvårigheter (Häggström och Lundberg, 1994). 

Vi vill att barnen ska tycka att det är roligt att arbeta med olika språkliga aktiviteter. Något som Ole Fredrik Lillemyr trycker på är lusten att lära, som enligt honom är mycket viktig för barns inlärning. Om barn inte lär sig på ett lustfyllt sätt kan barnen glömma vad dom har lärt sig (2002).

Magruder, Hayslip, Espinosa och Matera (2013) har visat i sin forskning att barn genom läsning, sång och ordlekar utvecklar sitt språk och genom detta byggs ett ordförråd upp.

 

 

Hur gör vi?

Vi har skapat en saga om sniglarna Kurt och Artur som är i skogen. Vi kommer att dela upp barnen i mindre grupper när vi läser upp sagan för dem. Vi har valt att även använda oss av bilder på vägen för att fånga barnens intresse samt att kunna samtala kring bilderna för att kunna främja språket och dess utveckling. Vi kommer även att läsa sagan flera gånger för att skapa ett större ordförråd och förståelse för sagans innehåll. Vi kommer även att sätta upp bilder på avdelningen på skogssnigeln Kurt och vinbärssnäckan Artur. Vi kommer också att samtala om sagan med barnen för att kunna reflektera om barnen har har en förståelse för sagans innebörd samt hur deras ordförråd utvecklas och skapas.    

 

 

Hur blev det?

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: