Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samhällsekonomi

Skapad 2020-10-06 17:53 i Malmslättsskolan Tokarp Linköping
Grundskola 7 – 9 Geografi Samhällskunskap
Du kommer få lära dig om ekonomi. Vad det är och hur ekonomisk politik och ekonomiska krafter fungerar. Hur påverkar samhällets ekonomi dig och din familj? Du kommer också få lära dig hur ekonomi och hållbar utveckling hänger ihop. Hur kan ekonomisk tillväxt ske samtidigt som vi behöver använda mindre resurser?

Innehåll

Vecka 40:

Lektion 1: Introduktion. Start av undervisning momentet. S 103-105. (Behov och resurser, vad är ekonomi? Samhällsekonomins grundfrågor) Genomgång med powerpoint, läsa sidorna i boken, arbete med frågor och begrepp i valfri ordning.  

Lektion 2: Fortsättning s 106-111 (ekonomiska system, självhushållning, marknadsekonomi, planekonomi, blandekonomi, kretsloppsekonomi) Genomgång med powerpoint, läsa sidorna i boken, arbete med frågor och begrepp i valfri ordning. 

Lektion 3: Fortsättning s 112-119 (Samhällsekonomin, hushållen, näringslivet, finanssektorn, offentliga sektorn, Sverige en del i en global ekonomi, det ekonomiska kretsloppet) Genomgång med powerpoint, läsa sidorna i boken, arbete med frågor och begrepp i valfri ordning. 

Vecka 41

Lektion 4: Fortsättning s 120- 123 (Pengar, Hur mycket pengar finns det?, inflation, varför ökar priserna, vad händer när pengar tappar värde?, deflation)

Lektion 5: Komma ifatt, göra klar det som ska vara klart hittills.

Lektion 6: Fortsättning s 124 – 125 (Den offentliga ekonomin, skatter, statsbudgeten)

 

Vecka 42:

Lektion 7: Fortsättning s 126-128 (Ekonomisk utveckling, BNP och tillväxt, brister i BNP måttet, konjunkturer, ekonomins berg och dalbana)

Lektion 8: Fortsättning s 129- 130 (Att styra ekonomin, hållbar utveckling, ekonomisk politik) 

Lektion 9:  Träna inför prov

Vecka 43:

Lektion 10:  Träna inför prov

Lektion 11:  prov

Lektion 12:  ? Utvärdering

Examination:

Skriftligt prov + muntligt för vissa.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling.
  Ge
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  Sh
 • analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,
  Sh
 • analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
  Sh
 • Centralt innehåll
 • Sårbara platser och naturgivna risker och hot, till exempel översvämningar, torka och jordbävningar, och vilka konsekvenser det får för natur- och kulturlandskapet.
  Ge  7-9
 • Samband mellan fattigdom, ohälsa och faktorer som befolkningstäthet, klimat och naturresurser.
  Ge  7-9
 • Svenska välfärdsstrukturer och hur de fungerar, till exempel sjukvårdssystemet, pensionssystemet och arbetslöshetsförsäkringen. Vilket ekonomiskt ansvar som vilar på enskilda individer och familjer och vad som finansieras genom gemensamma medel.
  Sh  7-9
 • Hur hushållens, företagens och det offentligas ekonomi hänger samman. Orsaker till förändringar i samhällsekonomin och vilka effekter de kan få för individer och grupper.
  Sh  7-9
 • Politiska ideologier och hur skiljelinjerna i det svenska partiväsendet har utvecklats.
  Sh  7-9
 • Digitaliseringens betydelse för samhällsutveckling inom olika områden, till exempel påverkan på arbetsmarknad och infrastruktur samt förändrade attityder och värderingar.
  Sh  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur, och visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av befolkningsfördelning, migration, klimat, vegetation och klimatförändringar i olika delar av världen.
  Ge  E 9
 • Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ge  E 9
 • Eleven för enkla och till viss del underbyggda resonemang om klimatförändringar och olika förklaringar till dessa samt deras konsekvenser för människa, samhälle och miljö i olika delar av världen.
  Ge  E 9
 • Eleven kan resonera om olika ekologiska, ekonomiska och sociala hållbarhetsfrågor och redogör då för enkla och till viss del underbyggda förslag på lösningar där några konsekvenser för människa, samhälle och natur vägs in.
  Ge  E 9
 • Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då enkla samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.
  Sh  E 9
 • I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sh  E 9
 • Eleven kan föra enkla resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då enkla samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.
  Sh  E 9
 • Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.
  Sh  E 9
 • Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med enkla resonemang och till viss del underbyggda argument och kan då i viss utsträckning växla mellan olika perspektiv.
  Sh  E 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: