👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Takt och not

Skapad 2020-10-06 21:14 i Grindskolan Norrtälje
Grundskola F Musik
Du kommer få lära dig notsystemets grunder och några av de vanligaste takterna.

Innehåll

Vad ska vi arbeta med?

 • Klappa takter
 • Lära sig att lägga ut noter på två, fjärdedels- och åttondelstakt.
 • Notvärden- Helnot, halvnot, fjärdedels-, åttondels- och sextondelsnot. 

 

Hur ska vi arbeta?

Tidsperiod- vecka 35-51

Eleven kommer att börja med att arbeta tillsammans vid genomgångarna och får en teoretisk grund.

Eleven lär sig skapa takter med noternas värde på egen hand.

Eleven får lära sig tonerna i en g-skala för att kunna skapa melodier.

Eleven kommer att få lära sig G, A och Dm ackord på Keyboard.

När vi har arbetat teoretiskt och digitalt med takterna, notvärdena och g-skalan kommer eleven få testa sin teori på keyboard.

Eleven får som sista moment presentera sin egen melodi för andra personer, tex ens klass eller lärare från skolan.

 

Den egna melodin måste innehålla:

 • Minst 4 takter
 • Minst 2 olika notvärden

 

Tips

 • Gör det enkelt
 • Börja med att använda halvnoter och fjärdedelsnoter.
 • Titta på hur barnvisor, t. ex. Blinka lilla stjärna, har byggt sina melodier.
 • Upprepa takter.

 

Vad ska du lära dig?

 

Kunskapskrav och hur du visar att du 

 • Du kan delta i projektet på ett fokuserat och produktivt sätt.
 • Visa att du kan skriva fjärdedelstakter med notvärdena.
 • Visa att du kan skapa en melodi av tonerna i en g-skala.
 • Du kan skilja på taktarter (två-, fjärdedels- och åttondelstakt).

 

Uppgifter

 • Prov i musik 23 februari

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Rytm, klang och dynamik, tonhöjd, tempo, perioder, taktarter, vers och refräng som byggstenar för att komponera musik i olika genrer.
  Mu  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan även spela delar av en enkel anpassad melodi-, bas- och slagverksstämma samt bidra till ackompanjemang på ett ackordinstrument med några ackord.
  Mu  E 6

Matriser

Mu
Musik åk 4 HT 2020

E
C
A
Musikteori
Du har deltagit vid genomgångarna av takt, notvärde och G-skala. Du har tränat tillsammans med att klappa takterna. Du har skrivit ner minst en takt på ett korrekt sätt med minst två notvärden.
Du har deltagit vid genomgångarna av takt, notvärde och G-skala. Du har tränat tillsammans med att klappa takterna. Du har arbetat på lektionen med att skriva dina egna fjärdedelstakter med olika notvärden på egen hand.
Du har deltagit vid genomgångarna av takt, notvärde och G-skala. Du har tränat tillsammans med att klappa takterna. Du har arbetat på lektionen med att skriva dina egna fjärdedelstakter med olika notvärden på egen hand. Du har testat att skriva en annan taktart.
Melodispel
Du kan med hjälp skapa en melodi på ett notpapper. Du kan spela några toner i G-skalan.
Du kan på egen hand skapa en melodi med fyra takter på ett notpapper. Du kan spela din melodi på keyboard.
Du kan på egen hand skapa en melodi med fler än fyra takter på ett notpapper.
Ackordsspel
Du kan ta ett G-, A- och Dm ackord på ett keyboard.
Du kan spela med två olika ackord i din melodi.
Eleven kan spela med två ackord i din melodi, där du byter dem efter varandra.