👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Rymden

Skapad 2020-10-06 23:11 i Lilla skolan Lunds för- och grundskolor
Grundsärskola 1 – 3 Naturorienterande ämnen Svenska Bild
Ett arbetsområde om rymden. Du kommer att arbeta med solen, månen och planeterna. Du kommer också att arbeta med månaderna och årstiderna

Innehåll

Vecka 34 - 43

Förankring i läroplanen

Kunna se och känna igen återkommande mönster i form av årstidsväxlingar..
Kunna berätta något om årstidsväxlingarna. 
Kunna använda sig av några specifika ord och begrepp. 
Kunna delta i och genomföra undersökningar i naturen.
Skapa bilder och/eller modeller som hör till temat.

Innehåll

Konkretisering


Känna igen jorden och någon annan planet. 
Känna igen solen och månen. 
Känna igen en eller två stjärnbilder.
Kunna årstiderna. 

- lära dig mer om följande ord & begrepp:

 • planet
 • stjärna
 • måne
 • månens olika faser
 • stjärnbilder
 • satellit
 • astronaut

 

Arbetssätt och undervisning

- Vi kommer att läsa i olika böcker om planeterna, månen och solen. Både fakta och sagor.
- Se på filmer om rymden.
- Vi kommer att arbeta praktiskt i bild. Skapa sol, måne och planeter genom att använda olika tekniker.

- Spela spel tillsammans exempelvis memory och lotto.

Du kommer visa att du kan genom att:

- genom att delta under arbetspassen.

- genom att delta i samtal om årstidsväxlingar.

- genom att använda några ord och begrepp som har med rymden att göra på ett korrekt sätt.

- genom att delta i enkla undersökningar om naturen.  

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • skapa bilder med olika verktyg, tekniker och material,
  Bl
 • jämföra och reflektera över mönster och strukturer i naturen,
  NO
 • tala och samtala i olika sammanhang,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Framställning av berättande bilder, till exempel sagobilder.
  Bl  1-3
 • Teckning, måleri och modellering.
  Bl  1-3
 • Några verktyg och tekniker för bildframställning.
  Bl  1-3
 • Material som kan användas vid framställning av två- och tredimensionella bilder, till exempel papper, lera och naturmaterial.
  Bl  1-3
 • Sol, måne och planeter.
  NO  1-3
 • Årstidsväxlingar och kännetecken för de olika årstiderna.
  NO  1-3
 • Hur man kan använda omskrivningar och visuell förstärkning, till exempel bilder och tecken, för att förstå och göra sig förstådd.
  Sv  1-3
 • Kommunikation för olika syften. Lyssna, svara, fråga, berätta samt uttrycka önskemål och känslor.
  Sv  1-3
 • Ordbilder i närmiljön samt utifrån elevens erfarenhet och intresse.
  Sv  1-3
 • Alfabetet och samband mellan ljud och bokstav.
  Sv  1-3
 • Berättande texter och poetiska texter för barn: rim, ramsor, sånger, bilderböcker och sagor.
  Sv  1-3
 • Texter som kombinerar ord och bild, till exempel film, spel och webbtexter för barn.
  Sv  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan medverka i att framställa olika typer av berättande bilder och i att arbeta med givna verktyg, tekniker och material.
  Bl  E 6
 • Eleven kan på ett delvis fungerande sätt framställa olika typer av berättande bilder och arbeta med givna verktyg, tekniker och material.
  Bl  C 6
 • Eleven kan på ett väl fungerande sätt framställa olika typer av berättande bilder och arbeta med givna verktyg, tekniker och material.
  Bl  A 6
 • Eleven kan medverka i samtal om solen, månen och planeterna.
  NO   3
 • Eleven kan använda entaka ämnesspecifika ord, begrepp och symboler i samtal om människa, djur och natur.
  NO   3
 • Eleven kan samtala om elevnära ämnen genom att lyssna på andra och medverka i att ställa frågor, svara och uttrycka önskan och känslor.
  Sv   3