👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

En del av Barnkonventionen

Skapad 2020-10-06 23:37 i Montessoriförskolan Kärnhuset Dibber Sverige AB
Reflektion- och analysmaterial
Förskola
Det var en gång.. I artikel12 i barnkonventionen kan man läsa att barn har rätt att göra sin röst hörd. Genom vårt arbete får barnen träna sig på att både lyssna och berätta.

Innehåll

 

Barns rätt att göra sin röst hörd.

Vi fortsätter vårt arbete med Barnkonventionen genom att belysa artikel nummer 12, barns rätt att göra sin röst hörd. 

Syftet med arbetet är att barnen ska ha möjlighet att träna sig på att både berätta och lyssna. Att  tillsammans reflektera över livsvillkor för barn i olika delar av världen och att koppla samtalen till olika rättigheter som gäller för alla barn i världen.

Arbetet sker i olika steg och vi börjar att prata om det rättighetsträd vi gjorde tillsammans i våras och att en del i att barn ska må bra är få göra sin röst hörd och bli lyssnad på.

Vi kommer att förklara att alla barn i världen har rätt att säga vad de tycker och tänker och att vuxna ska lyssna på dem.

Vi kommer att använda en så kallad berättarpinne som barnen kommer att skicka runt till de kompisar som vil säga något. Målet är att vi alla ska hjälpas åt att berätta en saga men det är viktigt att lyssna på den som har berättarpinnen. Barnen kommer att få vars en bild på ett barn från någon annan världsdel som de kan använda som stöd i berättandet av sin saga. Det barnet som vill berätta och har berättarpinnen ska bli lyssnat på.

Vi kommer att reflektera tillsammans med barnen hur det var att lyssna på en kompis, varför det är viktigt att lyssna, och varför ska vuxna lyssna på barn.

Arbetet kommer att utföras tillsammans med alla barnen på Kärnan, 3-5 år, men på respektive nivå.

Alla pedagoger på Kärnan medverkar, dokumenterar och reflekterar sedan tillsammans på ett arbetslagsmöte.

Målet är att belysa att alla barn har rätt att säga vad de tycker, tänka hur de vill och respekteras i alla beslut som rör barnen hemma, i skolan och av myndigheter och domstolar.

 

_____________________________________________________________________ 

 

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
  Lpfö 18
 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
  Lpfö 18
 • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
  Lpfö 18