👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Språkhistoria och nordiska språk

Skapad 2020-10-07 07:43 i Västra skolan Falun
Grundskola 8 Svenska
I Norden talas ett flertal språk som är besläktade med varandra, men också språk som inte alls är släkt. Man brukar tala om olika ”språkgrenar”. Du kommer nu att få lära dig mer om det svenska språkets historia, våra grannspråk, Sveriges minoritetsspråk samt reflektera över ditt eget språk och språkbruk.

Innehåll

 

 

 

PEDAGOGISK PLANERING

 

Svenska  Årskurs 8

Svenska – Språkhistoria och nordiska språk

 

 

På lika villkor, hur jobbar vi ur ett jämställdhetsperspektiv?

De eventuella övningstexter som vi arbetar med är ett urval av både kvinnliga och manliga författare. I klassrummet strävar vi efter att ge flickor och pojkar lika stort utrymme.

 

Demokrati, hur jobbar vi ur ett demokratiskt perspektiv?

Du har möjlighet att – och förväntas – påverka ditt arbete med svenskan. Du förväntas ta aktiv del i din inlärning och ansvarar för att visa vad du kan. Du förväntas reflektera kring det vi gör under lektionerna.

 

Syfte

Du får utveckla din förmåga att:

- formulera dig och kommunicera i tal och skrift,

- läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,

- anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

- urskilja språkliga strukturer och språkliga normer

(Utdrag ur Lgr 11)

 

Centralt innehåll (vad vi ska arbeta med)

Nya ord i språket, till exempel lånord.

 

Språkbruk i Sverige och Norden. Några varianter av regionalt färgat talspråk och olika språk i Norden.

 

Några kännetecknande ord och begrepp samt skillnader och likheter mellan de olika språken.

 

Språkbruk genom tiderna. De nationella minoritetsspråken i Sverige och deras ställning i samhället.

 

Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från skola och samhällsliv. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare. Olika hjälpmedel, till exempel digitala verktyg, för att planera och genomföra muntliga presentationer.

 

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Olika sätt att bearbeta egna texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.

 

Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken.

 

 

Läraktiviteter (hur vi ska arbeta)

Du ska få lära dig mer om det svenska språkets historia och framväxten av olika språk i Norden.

 

Du ska lära dig hur de olika nordiska språken är släkt med varandra och hur de alla härstammar från ett gemensamt urspråk. Du ska lära er att se likheter och skillnader mellan de olika nordiska språken. Du ska få svara på instuderingsfrågor för att tillägna dig den kunskapen. Till din hjälp har du ett faktahäfte, samt kapitlet Språkhistoria i Studio svenska 2, s. 133-150.

 

Vi tittar gemensamt på danska och norska kortfilmer samt lyssnar på musik med texter på de olika nordiska språken. Avslutningsvis arbetar vi med minoritetsspråken i Sverige.

 

Vi lär oss mer om de svenska dialekterna och begreppet sociolekter. Vi diskuterar ”fult och fint” språk (bruk).

 

Du får tillfälle att, muntligt och skriftligt, reflektera kring ditt eget språkbruk: Mitt språk.

 

Bedömning (Kunskapskrav)

Bedömning av ditt arbete kommer att ske kontinuerligt, under arbetets gång. Underlag för bedömning av din kunskap är dina arbetsinsatser under lektionstid. Du förväntas kunna ha en dialog med mig och planera arbetsprocessen. Min bedömning presenteras genom ett skriftligt formativt omdöme.

 

De kunskapskrav som ligger till grund för min bedömning är följande.

- Du klarar av att föra underbyggda resonemang om svenska språkets historia, ursprung och särdrag samt jämföra med närliggande språk och beskriva tydligt framträdande likheter och skillnader. Du visar det genom att göra ett prov.

- Du klarar av att förbereda en muntlig redogörelse om minoritetsspråk, med fungerande struktur och anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.

- Du klarar av att skriva en kort text där du resonerar om ditt eget språkbruk.