👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Barnkonventionen - FN HT-20

Skapad 2020-10-07 07:52 i Östra Karups skola Båstad
Grundskola F – 6
Höstterminen Vi lär oss om FN och barnkonventionen. Varför finns FN och vad gör FN? Vi lär oss om barns rättigheter och gör jämförelser med andra länder.

Innehåll

 Undervisning

Du ska få lära dig om barns rättigheter genom att:

 • titta på filmer och samtala kring dessa
 • lyssna   på   utbildningsradion
 • diskutera  barnkonventionen och gestalta någon av dess regler

Kopplingar till läroplanen

 • medverka till att utveckla elevernas känsla för samhörighet, solidaritet och ansvar för människor också utanför den närmaste gruppen,
  Gr lgr11
 • i sin verksamhet bidra till att skolan präglas av jämställdhet och solidaritet mellan människor,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  Sh
 • Centralt innehåll
 • Grundläggande mänskliga rättigheter såsom alla människors lika värde samt barnets rättigheter i enlighet med konventionen om barnets rättigheter (barnkonventionen).
  Sh  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om några mänskliga rättigheter och barnets rättigheter och visar det genom att ge exempel på vad de kan innebära i skolan och hemma.
  Sh   3

Matriser

Barnkonventionen - FN

Träna mer
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Jag kommer att bedöma din förmåga att:
Berätta om några av barnens rättigheter i skolan och hemmet.
Du behöver hjälp med att berätta om vad barn har för rättigheter i skolan och hemma.
Du kan berätta om vad barn har för rättigheter i skolan och hemma.
Du kan berätta om barns rättigheter och ge exempel på vad de kan innebära i skolan och hemmet.
Berätta om barnkonventionen och vad den är till för.
Du behöver hjälp med att berätta om barnkonventionen och vad den är till för.
Du kan berätta om barnkonventionen och vad den är till för.
Du kan berätta om barnkonventionen och vad den är till för och ge exempel på regler som finns i den.