👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Litteraturhistoria åk 9

Skapad 2020-10-07 08:14 i Västra skolan Falun
Litteraturprojekt - trender inom litteraturen och klassikerna
Grundskola 9 Svenska
Under några veckor ska vi arbeta med litteraturhistoria. Du kommer att få lära dig mer om de litterära epokerna, från antiken till modernismen. Du kommer att få läsa delar av och hela verk från dessa epoker, samt lära dig mer om några av de författare som gjort avtryck på litteraturhistorien.

Innehåll

Syfte

 Långsiktiga mål (utdrag ur Lgr11):

 • Formulera sig och kommunicera i (…) skrift
 • läsa och analysera skönlitteratur (...)

 

Centralt innehåll (utdrag ur Lgr11):

 

 •  Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
 •  Språkliga drag, uppbyggnad och berättarperspektiv i skönlitteratur för ungdomar och vuxna. Parallellhandling, tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar, inre och yttre dialoger.
 •  Några skönlitterära genrer och hur de stilistiskt skiljer sig ifrån varandra.
 •  Några skönlitterärt betydelsefulla ungdoms- och vuxenboksförfattare från Sverige, Norden och övriga världen och deras verk, samt de historiska och kulturella sammanhang som verken har tillkommit i.

Konkretisering av mål

 

Målet med undervisningen är att du ska

 • få kunskaper om olika epoker in om skönlitteraturen

 • få kunskaper om författare och deras verk samt kunna sätta det i sitt historiska sammanhang

 • kunna läsa, förstå och tolka texter

Arbetssätt

 

Genomförande

Du kommer att få

 • läsa om litteraturepoker

 • läsa skönlitteratur

 • läsa och skriva om författare

 • se film

Redovisning

 • Muntlig presentation av litterär epok.

 • Skriftligt prov.

Bedömning

 

Det som bedöms är (utifrån kunskapskraven Lgr11)

 • din förmåga att läsa skönlitteratur

 • din förmåga att sammanfatta det du läst och visa läsförståelse

 • din förmåga att tolka och föra resonemang om budskap i texter

 • din förmåga att föra resonemang om böcker med koppling till författaren

 • din förmåga att dra slutsatser om böcker utifrån historia och kultur