Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lotta på Bråkmakargatan - Självkänsla

Skapad 2020-10-07 08:23 i Förskolan Diamanten Östhammar
Förskola
Vi kommer under några veckor att utforska Lotta på Bråkmakargatan och med hjälp av henne prata om självkänsla och integritet.

Innehåll

Bakgrund och syfte

 

 Läroplansmål:

- Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,

 

Mål

Avdelningens egna mål gällande aktiviteten/aktiviteterna/temat

- Att skapa möjligheter för barnen att utveckla sin självkänsla 

Att stärka barnen i att de har rätt att säga nej/stopp när något inte känns bra eller när de inte vill 

- Att stärka barnens vänskapsrelationer

 

Metod

Vad ska vi göra och hur ska vi göra det?

- Temat kommer börja med att vi gör en mindmap där barnen får berätta vad de vet om Lotta. Vi kommer fortsätta utforska vem Lotta är och hennes känslor. 

- Vi kommer få brev av Lotta som introducerar figurerna Peppy Pals.

- Läsa och diskutera kring böckerna Peppy Pals. Böckerna kommer användas som ett verktyg för att starta samtal om känslor och relationer.

- Under en vecka kommer vi gå djupare in i temat integritet. Vi pratar om känslor och utforskar känslorna med hela kroppen. 

 

 

Dokumentation

Vi dokumenterar för att kunna utvärdera utbildningen/undervisningen och synliggöra barnets utveckling och lärande.

 

 

Kopplingar till läroplanen

  • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
    Lpfö 18
  • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
    Lpfö 18
  • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: