👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Den lustfyllda leken ute och inne

Skapad 2020-10-07 08:32 i Frennarps förskola Halmstad
Förskola

Innehåll

Syfte/Varför :

På förskolan har leken stor betydelse! Barnens lek tillsammans med kompisar och pedagoger tar stor plats under dagen. I den nya läroplanen lyfts leken som en central del i förskolans verksamhet. Under 20/21 kommer vi därför arbeta aktivt med leken. Grundtanken i vår verksamhet bygger på barnens lust, nyfikenhet och behov av att utforska tillsammans för att förstå sin omvärld.

På vår förskola lägger vi grunden för ett livslångt lärande och verksamheten ska vara rolig, trygg och lärorik för barnen.

Våra ledord NYFIKENHET, KREATIVITET, SAMARBETE och LEK genomsyrar hela vårt arbete.

 

VAD vill vi att barnen ska utforska, upptäcka, uppleva och lära?

                Varierat material

                Nya lekar

                Kompisrelationer

                Lekmiljöer

                Fantasi

                Lekstrategier

 

VILKA förmågor, färdigheter, begrepp, fakta och förståelse ska barnen få möjlighet att utveckla?

                Tyda/tolka varandras verbala, ickeverbala språk och lekkoder

                Empati

                Samarbete

                Nyfikenhet

 

HUR arrangerar pedagogerna verksamheten efter projekt?

                Introducera lekar och ge tid för barns lek

                Tillåtande kreativa miljöer, både konkret och okodat material

                Ta tillvara på närmiljön i leken

                Lyhörda, nyfikna och närvarande pedagoger

                Böcker, sagor och barnkultur för barns språk och sociala utveckling

                Utifrån dokumentationer ser vi barnens intresse och erfarenheter och utgår från det

                Tecken som stöd

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18