👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Projekt Tandsbytrollet

Skapad 2020-10-07 08:34 i Tandsbyns förskola Östersund
Förskola
Uppstart för projektet som skapades på vår tur till kraterstigen. Vi skapar en plats i skogen dit vi återkommande går för att arbeta med natur, värdegrund och lek. Allt i Tandsbytrollets anda.

Innehåll

Inledning: På vår promenad runt Kraterstigen uppstod tanken när vi var vid utsiktstornet och Yvonne plötsligt sa att hon såg Tandsbytrollet. En ny idé var född! Barnen hakade på och började ställa frågor. Vi kom fram till att trollet var litet och skyggt, men levde i skogarna runt Tandsbyn. När vi vuxna sedan började prata kom vi fram till att vi ville spinna vidare på detta, och valde vindskyddet i skogen vid förskolan som "vår" plats.

Syfte: Tandsbytrollet blir vår inledning till att närma oss arbetet kring natur och värdegrund. Tandsbytrollet får hjälpa oss att träna på hur vi ska vara mot varandra och hur vi kan hantera våra egna och andras känslor. Vi kommer även att lära oss mer om naturen och årstidernas växlingar med hjälp att Tandsbytrollet.

Mål: Att på ett roligt och lekfullt sätt knyta ihop naturarbete och värdegrundsarbete med en projektfigur.

Målet för barnen är att få lära sig mer om naturen, allemansrätten, årstidsväxlingar.

Inom värdegrundsarbetet är målet att barnen ska känna att det är ok att leka med olika kompisar, det innebär inte att den "bästa" kompisen försvinner, att de vågar stå upp för ved som hänt och vad de gör, att de känner trygghet i att det är ok att tycka olika, även som kompisar.

Hur gör vi? Vi går till vindskyddet en gång i veckan, och möter Tandsbytrollet på olika sätt; tal och skrift. Tandsbytrollet får lära oss olika saker när vi är där (allemansrätten, årstidväxlingar, djur, spår, spillning till exempel), och vid varje tillfälle leker vi en samarbetslek, gör någon övning eller samtalar kring värdegrund på olika sätt (drama, bokläsning tex). En gång i månaden/varannan månad tar vi med lunch och stannar kvar en längre stund i skogen.

Vid första tillfället (uppstarten) pratar vi med barnen om att vi ska gå till Trollskogen. Vi pratar om Tandsbytrollet, vad det är för en filur (skygg, snäll, värnar om natur och miljö, tycker om lekande barn, men är lite rädd för människor), tar med skogsbingot som de får prova på när vi är på plats. Leker en lek tillsammans (kom alla mina Ekorrar, Knuten tex). Pratar om att vi ska måla stentroll och ställa ut efter stigen till vindskyddet.

Planering/utvärdering: Vi utvärderar och planerar projektet vidare utifrån veckans reflektion.