Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Känslor kungaskogen gul avdelning

Skapad 2020-10-07 08:38 i Bullerbyns fsk Sandviken
Förskola
Utbildningen i förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Den ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn. Miljön ska vara tillgänglig för alla barn och inspirera dem att samspela och att utforska omvärlden samt stödja barnens utveckling, lärande, lek och kommunikation. Utbildningen i förskolan ska planeras och genomföras på ett sådant sätt så att den främjar barnens utveckling, hälsa och välbefinnande. Förskollärare har därmed ett särskilt ansvar i utbildningen som arbetslaget genomför gemensamt. I undervisningen medverkar även andra i arbetslaget, t.ex. barnskötare, till att främja barns utveckling och lärande.

Innehåll

Var är vi?

Vi har sett ett behov av att arbeta med känslor i barngruppen. 

Barnen har ett stort intresse av att vara i skogen så det vill vi ta vara på. 

Barnen har ett stort intresse för samspel i mindre grupper och det vill vi ta vara på och utveckla samt inkludera flera och andra konstellationer samt utveckla barnens konflikthantering då det finns ett behov för det. 

Vart ska vi?

Att barnen lär sig respektera varandras känslor och utrycka sina egna känslor. Att man har rätt till sina egna känslor och lär sig respektera, se och läsa av andras känslor. Skapa och stärka fler relationer, inkludera varandra. Ta ansvar och värna om miljön på avdelningen, ta hand om leksakerna och varandra. Dela med sig och turtagning. 

Att ge barnen möjlighet till delaktighet och inflytande där barnen får göra olika val och påverka deras vardag. Bestämma gemensamma regler för oss på avdelningen inomhus/utomhus samt skogen. 

Vi vill stimulera barnens kunskap kring skog, natur och djur. 

Att barnen får kunskap kring djuren i kungaskogen och deras budskap.
Den gyllene regeln "Va mot andra som du vill att de ska vara mot dig".
Att barnen är aktiva och diskuterar de olika dilemman boken tar upp, kommer med egna tankar, idéer och förslag med lösningar.  

 

Hur gör vi?

Vi kommer att arbeta med temat Vännerna i kungaskogen som handlar om vänskap. Temat och sagan tar upp viktiga värdegrunder så som vänskap, djur, natur, empati, hur man är en bra kompis, likheter och olikheter mellan individer etc. 

Vi kommer att göra barnen delaktiga genom att ställa frågor, ge utrymme där barnen får utrycka sina tankar och idéer, ta tillvara på barnens intresse och erfarenheter. 

Vi kommer introducera kungaskogens alla karaktärer/djur en och en i veckan där barnen får lära känna djuret och få kunskap om karaktären/djuret. Djuren skickar brev där dem beskriver sig själva, hälsar på samt ger uppdrag eller har en aktivitet vi gör tillsammans. 

Vi använder AKK dagligen i verksamheten som stöd i kommunikationen. Via bildstöd eller tecken som stöd. 

Vi tittar på faktafilm om djur och natur. 

Vi kommer introducera boken när alla djuren har blivit introducerade och läser ett kapitel i veckan och en aktivitet/diskussion/reflektion till boken. 

Genom att vi använder vårt kroppsspråk och visar våra känslor samt uppmärksammar barnens olika kroppsspråk samt barnens känslor. 

Vi uppmärksammar olika känslor genom att visa känslor på bilder och använder tecken till.

Vi kommer ha aktiviteter som inkluderar känslor, kunskap om skog, djur och natur, sång, AKK, kommunikation, samspel, sång, skapande, rörelse genom lek. 

Vi använder oss av positiv bekräftelse och stimulerar samt stöttar barnens samspel. 

Vi delar gruppen för att öka delaktighet och inflytande samt för att barnen ska våga ta för sig mer och dela talutrymme.

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
  Lpfö 18
 • stimulera barnens samspel samt hjälpa och stödja dem att bearbeta konflikter, reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: