👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Judendom

Skapad 2020-10-07 09:22 i Häggvallskolan Tjörn
JUDENDOM
Grundskola 7 – 9 Religionskunskap
Judendom, en världsreligion.

Innehåll

Kursens syften

Du ska;

 utveckla kunskaper och centrala tankar inom judendomen.

 bli uppmärksam på hur människor inom judendom lever med, och uttrycker, sin religion och tro på olika sätt.

 bli uppmärksam på vilken roll judendom kan spela i samhället, både i fredssträvanden och konflikter, för att främja social sammanhållning och som orsak till segregation

 utveckla en förståelse för andra människors sätt att tänka och leva.

 utveckla en förståelse för hur människors värderingar hänger samman med religioner och andra livsåskådningar.

 reflektera över livsfrågor

 kunna söka information om religioner och andra livsåskådningar och värdera källornas relevans och trovärdighet.

 

UNDERVISNINGENS INNEHÅLL

Vad handlar kursen om?

 Centrala tankegångar inom judendom.

 Huvuddragen i judendomens historia.

 Judendomens roll i några aktuella politiska skeenden och konflikter utifrån ett kritiskt förhållningssätt.

 Hur religioner kan forma människors identiteter och livsstilar.

 Etiska frågor och människosynen inom judendom.

 

 

 

 

Tisdag lektion 1

 

Tisdag lektion 2

 

Torsdag lektion 1

 

Torsdag lektion 2

 

v.41

 

 

Introduktion:

Filmer om religionens början

Länkar finns nedan

Judendom:

Repetition av judendomen åk 6 och filmer

v.42

Judendom:

Religionens grunder

NE: kap 3.2 - 3.3

Uppgift:

Instuderingsfrågor på teams

Judendom:

Religionens grunder

NE: kap 3.2 - 3.3

LÄXA: begrepp

Judendom:

Religionens grunder

NE: kap 3.2 – 3.3

Uppgift:

Instuderingsfrågor på Teams

Judendom:

Viktiga personer inom Judendomen

NE: kap 3.4

Uppgift:

Instuderingsfrågor på Teams

v.43

Judendom:

Att leva som en jude

NE: kap 3.5

Uppgift:

Instuderingsfrågor på Teams

Judendom:

Judarnas historia

NE: kap 3.6, film sli.se ”judarna – ett folks historia”

Länk nedan

Judendom:

Judarnas historia

NE: kap 3.6

Uppgift:

Instuderingsfrågor på Teams

Uppsamling

v.44

 

 

 

 

Filmer: https://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=3&article=V6030 skapelseberättelse - bibelhistorier

https://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=3&article=V6090 noas ark – bibelhistorier

https://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=3&article=V6176 Mose Egypten och de tio plågorna – Bibelhistorier

https://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=3&article=V4843 Judarna – ett folks historia

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  Re
 • analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
  Re
 • resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller, och
  Re
 • söka information om religioner och andra livsåskådningar och värdera källornas relevans och trovärdighet.
  Re
 • Centralt innehåll
 • Centrala tankegångar och urkunder i världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.
  Re  7-9
 • Varierande tolkningar och bruk inom världsreligionerna i dagens samhälle.
  Re  7-9
 • Huvuddragen i världsreligionernas historia.
  Re  7-9
 • Sambandet mellan samhälle och religion i olika tider och på olika platser.
  Re  7-9
 • Religionernas roll i några aktuella politiska skeenden och konflikter utifrån ett kritiskt förhållningssätt.
  Re  7-9
 • Konflikter och möjligheter i sekulära och pluralistiska samhällen, till exempel i frågor om religionsfrihet, sexualitet och synen på jämställdhet.
  Re  7-9
 • Hur religioner och andra livsåskådningar kan forma människors identiteter och livsstilar.
  Re  7-9
 • Riter, till exempel namngivning och konfirmation, och deras funktion vid formandet av identiteter och gemenskaper i religiösa och sekulära sammanhang.
  Re  7-9
 • Etiska frågor samt människosynen i några religioner och andra livsåskådningar.
  Re  7-9