Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska 3: Litterär analys

Skapad 2020-10-07 09:02 i Gemensamt i Linköping Linköping
Gymnasieskola Svenska
Litterära analyser är i högsta grad relevant för alla kurserna i svenska. Under denna första period av läsåret behandlar vi novellbegrepp, stilistiska figurer, textbindning, granskar modelltexter, samt diskuterar ett antal noveller. Vi checkar ut från området genom att skriva en novellanalys. I fokus står då litterär analys, men samtidigt bedöms språkliga aspekter som språkriktighet, disposition, citatteknik och stil.

Innehåll

Vad? 

I området "litterär analys ska vi analysera olika skönlitterära texter utifrån olika litteraturvetenskapliga verktyg och begrepp. Vi kommer också att repetera flera moment från tidigare kurser i svenska, men samtidigt utöka stoffet, för att träna ytterligare på färdigheter som behövs för att klara Svenska 3.

 

Varför? 

Litterära analyser är inte bara viktiga inom det skönlitterära området, utan ställer också krav på analytisk förmåga, medvetenhet om dispositionens betydelse, textbindning. Mycket av det vi gör, exempelvis stilistiska figurer, kommer i allra högsta grad att beröras i retorikmomentet i Svenska 3.

 

Hur?

Vi förbereder oss, tränar och repeterar inför examinationen, då alla får en novell som inte avslöjas förrän vid skrivtillfället. Examinationen beskrivs mer i detalj i Google Classroom. Ni kommer också att få ett material, inklusive beskrivning av uppgiften, i pappersform. Detta delas ut vid examinationstillfället.

 

När?

V 36 - 40: förberedelser, träning, diskussioner, läsa noveller. Mer detaljerad information finns i Google Classroom.

V 41: Utcheckning i form av novellanalys (examination).
Uppgifter

 • Uppgift: novellanalys

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Skönlitterära texter, författade av såväl kvinnor som män, inom genrerna prosa, lyrik och dramatik. Litteraturvetenskapligt inriktad analys av stilmedel och berättartekniska grepp. Litteraturvetenskapliga begrepp och verktyg.
  Sve  -
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan göra en fördjupad, utförlig, träffsäker och nyanserad textnära litterär analys av ett tema, en genre eller ett författarskap ur flera perspektiv. I analysen använder eleven med säkerhet litteraturvetenskapliga begrepp och verktyg samt ger stöd för sin tolkning genom väl valda belägg från texterna.
  Sve  A
 • Eleven kan göra en fördjupad och utförlig textnära litterär analys av ett tema, en genre eller ett författarskap. I analysen använder eleven med viss säkerhet litteraturvetenskapliga begrepp och verktyg samt ger stöd för sin tolkning genom väl valda belägg från texterna.
  Sve  C
 • Eleven kan göra en fördjupad, textnära litterär analys av ett tema, en genre eller ett författarskap. I analysen använder eleven med viss säkerhet litteraturvetenskapliga begrepp och verktyg samt ger stöd för sin tolkning genom belägg från texterna.
  Sve  E

Matriser

Sve
Svenska 3: Litterär analys

E
C
A
Språkhantering
Texterna är sammanhängande och har tydligt urskiljbar disposition. Texterna är dessutom till viss del anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation. Eleven kan med viss säkerhet tillämpa regler för citat- och referatteknik samt i huvudsak följa skriftspråkets normer för språkriktighet. Eleven behandlar källorna på ett rimligt sätt och drar relevanta slutsatser utifrån källmaterialet. Språket är varierat och innehåller goda formuleringar. Eleven kan med viss säkerhet använda grundläggande retoriska begrepp.
Texterna är sammanhängande och väldisponerade. Texterna är dessutom anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation. Eleven kan tillämpa regler för citat- och referatteknik samt i huvudsak följa skriftspråkets normer för språkriktighet. Eleven behandlar källorna på ett rimligt sätt och drar relevanta slutsatser utifrån källmaterialet. Språket är klart och varierat samt innehåller goda formuleringar. Eleven kan använda grundläggande retoriska begrepp.
Texterna är sammanhängande och väldisponerade. Texterna är dessutom väl anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation. Eleven kan med god säkerhet tillämpa regler för citat- och referatteknik samt i huvudsak följa skriftspråkets normer för språkriktighet. Eleven behandlar källorna på ett skickligt sätt och drar relevanta slutsatser utifrån källmaterialet. Språket är träffsäkert, klart,varierat och överlag välformulerat. Eleven kan med god säkerhet använda grundläggande retoriska begrepp.
Litterär analys
Eleven kan göra en fördjupad, textnära litterär analys av ett tema, en genre eller ett författarskap. I analysen använder eleven med viss säkerhet litteraturvetenskapliga begrepp och verktyg samt ger stöd för sin tolkning genom belägg från texterna.
Eleven kan göra en fördjupad och utförlig textnära litterär analys av ett tema, en genre eller ett författarskap. I analysen använder eleven med viss säkerhet litteraturvetenskapliga begrepp och verktyg samt ger stöd för sin tolkning genom väl valda belägg från texterna.
Eleven kan göra en fördjupad, utförlig, träffsäker och nyanserad textnära litterär analys av ett tema, en genre eller ett författarskap ur flera perspektiv. I analysen använder eleven med säkerhet litteraturvetenskapliga begrepp och verktyg samt ger stöd för sin tolkning genom väl valda belägg från texterna.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: