Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kommunikation och teknik, åk 3

Skapad 2020-10-07 09:35 i Hässelbygårdsskolan Stockholm Grundskolor
Kommunikation betyder så många olika saker. Vi kommunicerar med varandra på många sätt. Vi använder kommunikationsmedel när vi är ute och reser.
Grundskola 1 – 3 Svenska Teknik SO (år 1-3)
Kommunikation betyder så många olika saker. Vi kommunicerar med varandra på många sätt. Vi använder kommunikationsmedel när vi är ute och reser.

Innehåll

1. Namn på arbetsområde eller tema

När du kommunicerar så gör du det på många olika sätt, bl.a.

 • du pratar
 • du skriver
 • du mailar
 • du ser på tv och film
 • du använder ditt kroppsspråk

Kommunikation handlar också om olika färdmedel, bl.a.

 • bil
 • buss
 • tåg
 • flyg

 

 

2. Förankring i läroplanen och kursplanens syftestext

3. Innehåll i undervisningen - centralt innehåll

4. Arbetssätt

Vi kommer att titta på film.

Diskussion.

Du kommer att få arbeta praktiskt och teoretiskt, både själv och i smågrupper.

Te.x. kommer du att få göra en tidning tillsammans med klassen.

 

5. Bedömning

Kontinuerlig bedömning kommer att ske under arbetets gång.

6. Kunskapskrav

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och
  Tk
 • analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.
  Tk
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  SO
 • söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet,
  SO
 • Centralt innehåll
 • Undersökande av hur några vardagliga föremål är uppbyggda och fungerar samt hur de är utformade och ge förslag på hur de kan förbättras.
  Tk  1-3
 • Egna konstruktioner där man tillämpar enkla mekanismer.
  Tk  1-3
 • Dokumentation i form av enkla skisser, bilder samt fysiska och digitala modeller.
  Tk  1-3
 • Aktuella samhällsfrågor i olika medier.
  SO  1-3
 • Metoder för att söka information från olika källor: intervjuer, observationer och mätningar. Hur man kan värdera och bearbeta källor och information, såväl med som utan digitala verktyg.
  SO  1-3
 • Hur möten, till exempel klassråd, organiseras och genomförs.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Vidare kan eleven beskriva hur möten brukar organiseras och genomföras.
  SO   3
 • Eleven kan utifrån närområdet beskriva hur naturen och miljön kan påverka var människor bor och arbetar.
  SO   3
 • Dessutom kan eleven ange några orsaker till att människor flyttar från en plats till en annan, och ge exempel på vad en flytt kan innebära för barn och familjer.
  SO   3
 • Eleven kan ta del av enkel information i olika medier och samtala om elevnära samhällsfrågor genom att framföra synpunkter, ge kommentarer och ställa frågor.
  SO   3
 • Eleven kan också söka information om samhället och naturen genom enkla intervjuer, observationer och mätningar, och göra enkla sammanställningar av resultaten så att innehållet klart framgår.
  SO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: