👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Outings

Skapad 2020-10-07 09:55 i The English School Gothenburg Fristående förskolor
To explore new areas is a great way for children to learn about the world around them. We will take walks and go on trips to let the children explore and learn about or city and nature.
Förskola
To explore new areas is a great way for children to learn about the world around them. We will take walks and go on trips to let the children explore and learn about or city and nature.

Innehåll

Purpose/Reason behind the topic
- what do we want to achieve when working on this topic?

we want the children to explore the world around them. This is a great way to learn new things about then environment, the nature and the area around us we see every day.

- what are the children interested in?

the children are interested in many things when we visit our nearby areas. They love looking for animals, sticks, pine cones and fantasy creatures.

Goals- Lpfö18

- What goals from the curriculum do we want to work towards?

see attached goals further down.

- why these goals?

they are a combination of what the children are interested in when it comes to exploring the world around them and our targets when it comes to what we want the children to learn more about.

Activities

- How are we going to reach the goals? 

by going to different areas in our neighbourhood, visit new places, explore the places we go to. Let the children wish be the number one priority and for us to follow them and their initiative. 

- What activities are we planning to reach our goals?

weekly outings to areas around us. Sometimes with a specific goal as a target and sometimes just to be exploring freely.

Pedagogical documentation

- How can we involve the children in their own documentation?

the children will be involved by being asked what they want to learn more about when we go on outings. They will also help to document and collect treasures that we can bring back to school and learn more about.

Kopplingar till läroplanen

 • ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18
 • förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,
  Lpfö 18