👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

FriPP - Fritidsråd

Skapad 2020-10-07 09:59 i Gottsta skola Norrtälje
Grundskola F – 9
Två gånger per läsår har vi fritidsråd där vi utvärderar verksamheten och eleverna ger förslag till verksamheten så att vi kan erbjuda en meningsfull fritid

Innehåll

Period: Vid två tillfällen per läsår. Februari och Oktober. 

Vem: Pedagoger tillsammans med alla inskrivna elever på avdelningarna

Varför erbjuder vi fritidsråd: Vi vill att eleverna ska vara delaktiga och ha inflytande i verksamheten. Vi vill erbjuda en meningsfull fritid.

Mål: I undervisningen ska eleverna också ges möjlighet att utveckla förtrogenhet med demokratiska principer, arbetssätt och processer genom att de får vara delaktiga, utöva inflytande och ta ansvar i verksamheten.

Hur: Vi samlar eleverna på skoltid för att alla ska kunna delta på fritidsrådet. Vi utser en ordförande och en sekreterare. Vi följer en dagordning vad som skall diskuteras.

Utvärdering: 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • kommunicera med språkliga uttrycksformer i olika sammanhang och för skilda syften,
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Samtala, lyssna, ställa frågor samt framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.
  Gr lgr11  -
 • Ord och begrepp som uttrycker behov, känslor, kunskaper och åsikter. Hur ord och yttranden kan uppfattas av och påverka en själv och andra.
  Gr lgr11  -
 • Demokratiska värderingar och principer, i sammanhang som är bekanta för eleverna. Hur gemensamma beslut kan fattas och hur konflikter kan hanteras på ett konstruktivt sätt.
  Gr lgr11  -
 • Barnets rättigheter i enlighet med konventionen om barnets rättigheter (barnkonventionen).
  Gr lgr11  -